راهی برای سودآوری طولانی مدت


معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی با تاکید بر اینکه “افزایش سرمایه با صرف سهام، راهبرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری” می‌باشد، نوشت: مشارکت متقاضیان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در افزایش سرمایه های این صندوق ضروری است.

لزوم مشارکت متقاضیان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق در افزایش سرمایه

معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی با تاکید بر اینکه “افزایش سرمایه با صرف سهام، راهبرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری” می‌باشد، نوشت: مشارکت متقاضیان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در افزایش سرمایه های این صندوق ضروری است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مصطفی شهریاری در این یادداشت آورده است: از قدیم گفته اند: «بی مایه فطیر است» و همچنین گفته‌اند: «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود». یکی از مشکلات و به واقع پارادوکس‌هایی که همیشه دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، این است که مسئولان منطقه‌ای خواهان این هستند که منابع این صندوق ها به طور عادلانه در مناطق توزیع (!) و به بیانی، سرمایه گذاری شود.
به بیان دیگر، همواره به این صندوق ها به منزله بخشی از سازمان برنامه و بودجه نگاه شده است که باید توسعه منطقه‌ای را مد نظر قرار دهد.

به خوبی می دانیم که این نگاه یک نگاه اصولی نیست و صندوق ها باید به فکر سودآوری برای آینده مشترکان خود باشند و البته تمثر و تنوع سرمایه گذاری ها هم باید قابل مدیریت باشد. اما این تفکر به شدت در کشور ما غلبه دارد و همواره یکی از علل تعدد سوال و استیضاح برای وزرای این وزارتخانه، همین بوده است. جالب اینکه دیگر صندوق های بازنشستگی که کمتر تحت تاثیر این مطالبات هستند عموماً عملکرد بهتری هم دارند و توانسته اند یک نگاه راهبردی را بر سرمایه گذاری های خود حاکم کنند.

هرچند در این نوشته، بحث حول محور فوق نمی باشد، اما راه حلی عینی برای تحقق برخی از این مطالبات منطقه‌ای به ویژه در مورد سرمایه گذاری های فعلی صندوق های بازنشستگی، تدبیر شده است.

بسیاری از سرمایه گذاری های پراکنده صندوق های بازنشستگی، که برخلاف رای و نظر آنها و با وجود تاکید فراوان بر خروج صندوق ها از بنگاه داری، عمدتا در قالب رد دیون، به آنها واگذار شده است، نیازمند سرمایه گذاری های جدید برای بهسازی، توسعه و یا حتی حفظ وضع موجود می باشد. از طرفی با فشار بی امانی که در این سالها به واسطه برخی سیاستهای نادرست بر سرمایه گذاری ها وارد شده است، عملاً خروج وجه نقد شدیداً سرعت گرفته و حتی حفظ وضع موجود در این سرمایه گذاری ها نیز با مخاطره جدی مواجه گردیده است.

در سیاست های کلی مد نظر کارشناسان، و از جمله ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مصوبه سال های اخیر شورای عالی رفاه به صندوق ها تکلیف شده است که خروج از بنگاه‌داری را مد نظر قرار دهند.

به خوبی می‌دانیم که واگذاری دارایی ها معمولاً با مداخله دستگاه‌های مختلف یا به سرانجام نمی رسد و یا پس از انجام دوباره سرنوشتی جز بازگشت به مبدا را پیدا نمی کند، از جمله بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و واگذاری های همین صندوق های بازنشستگی، نتیجه ای جز برگشت به فروشنده را نداشته است (البته با مصائب جدید و تولید تعطیل شده و …) حال باید چه کرد که دغدغه های فوق تاحدی مرتفع شود؟

جواب این است که باید سرمایه گذار جذب کرد، در عین اینکه منابع جذب شده از تولید و کسب و کار فعلی خارج نشود. به بیان دیگر صندوق ها دارایی را نفروشند، اما نقدینگی جدید تامین شود و کسب و کارها توسعه یابند.

راه مشخص برای این منظور، همان «افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و صرف سهام» است. بسیاری از سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی اکنون در مناطقی هستند که سرمایه‌گذاران علاقه و تمایل خود را به ورود به مشارکت با صندوق ها نشان می دهند. اما ذهنیت غالب در کشور ما بر فروش دارایی است و نه مشارکت. هرچند از این نکته نیز نباید گذشت که مشارکت با یک بخش خصوصی خاص قاعدتاً می تواند همان مشکلات واگذاری دارایی را داشته باشد و صندوق ها را زمان واگذاری بخش مدیریتی از دارایی شان، به یک چالش جدید وارد کند.

روش نسبتاً جدیدی از مشارکت که در سالهای اخیر در بازار سرمایه تجربه شده است، اما به مقدار کافی از آن استقبال نشده است، همین افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، با پذیره نویسی عمومی است؛ به این معنا که می توان همزمان با پذیرش شرکت در بازار سرمایه، افزایش سرمایه ناشی از صرف سهام شرکت‌های غیر بورسی را از طریق پذیره نویسی عمومی در بازار سرمایه عرضه نمود، اما وجوه حاصل از آن به جای اینکه به فروشنده منتقل گردد در داخل شرکت باقی خواهد ماند و صرف توسعه خواهد شد.

با توجه به تجربه بررسی این اقدام در نهادهای دیگر توسط مدیریت ارشد و معاونت اقتصادی فعلی صندوق، در حال حاضر این موضوع در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است و مذاکراتی با برخی متقاضیان توسعه سرمایه گذاری نیز برای مشارکت آنها در این روش آغاز شده است.

اگر سرمایه‌گذاری‌های مورد مطالبه در بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق به تایید رسیده باشند، می توان از این شیوه برای توسعه کسب و کارها در عین حفظ نقدینگی در کسب و کارهای راهی برای سودآوری طولانی مدت مدنظر استفاده نمود. هم اکنون نخستین مورد از این رویکرد در افزایش سرمایه صرف سهام یکی از شرکتهای آینده دار و سودآور صندوق، در آستانه اجرا شدن است و ان شاالله به زودی با درج نماد شرکت مذکور در فرابورس ایران، پذیره نویسی با هدف استفاده از نقدینگی حاصله در طرح توسعه شرکت به کار گرفته خواهد شد.

به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه، با همکاری موثر سازمان بورس و دو شرکت بورس و فرابورس، می‌تواند ضمن جذب منابع با ثبات به سمت تولید، گام موثری برای کاهش درصد سهامداری و کنترلی صندوق ها در شرکت ها در بلندمدت، در عین توسعه آنها باشد و از سوی دیگر در صورتی که متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق مختلف خود بتوانند نسبت به جذب سرمایه گذار چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی اقدام نمایند، محکی برای جدی بودن متقاضیان نیز خواهد بود.

به زودی شاهد گسترش استفاده از این روش در سرمایه گذاری سودآور و دارای توجیه اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم علیرغم محدودیت‌های جدی منابع و فشار راهی برای سودآوری طولانی مدت بی امان بودجه کشور بر سرمایه‌گذاری‌های این صندوق و افزایش خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها، همزمان توسعه کسب و کارها و افزایش تولید و سودآوری را نیز به موازات، شاهد باشیم. هرچند پرواضح است که این رویکرد یک رویکرد میان مدت و بلند مدت می باشد و قاعدتاً باید فرصت کافی برای تحقق این موضوع وجود داشته باشد که در این صورت، ثمرات آن را در عرصه تولید و سرمایه گذاری شاهد خواهیم بود.

راهی برای سودآوری طولانی مدت

F = فیوچر p= پرایس

3- ارزش فعلی خالص (NPV ) : از تفاضل جریانهای نقدی ورودی و خروجی بدست می آید و به طریقه زیر محاسبه میگردد.

جریان نقدی خروجی - جریان نقدی ورودی = ارزش فعلی خالص (NPV )

نکته : اگر NPV مثبت باشد یعنی جریان نقدی ورودی بیشتر از جریان نقدی خروجی است و پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است و برعکس.

مثال : اگر سرمایه گذاری اولیه (I ) 000/000/1 ریال و عمر شرکت (n ) 10 سال و جریان نقدی ورودی به صورت سالیانه 000/300 ریال و نرخ بازده (i) 12% باشد مطلوب است محاسبه NPV :(226/903)

Fc = راهی برای سودآوری طولانی مدت جریان نقدی ورودی

4- شاخص سود آوری(PI):میزان سود آوری یک پروژه را نشان می دهد و از فرمول محاسبه می گردد . هرچه شاخص سودآوری بزرگتر باشد آن پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است .

مثال: با توجه به مثال فوق شاخص سودآوری شرکت برابر است با:

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/20 ریال و جریان نقدی سالیانه 000/000/7 و هزینه سرمایه 10% و عمر شرکت 4 سال باشد مطلوب است :

الف) محاسبه NPV (780/204/15 - )

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/2 و عمر شرکت 6 سال و راهی برای سودآوری طولانی مدت نرخ بازده 20% و جریان نقدی ورودی 000/250 باشد مطلوب است الف) NPV ( 008/916/1- ) ب) PI ( 04/0)

تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر:نقطه سر به سر سطحی از میزان تولید و فروش را نشان می دهد که در آن نه سودی وجود دارد و نه زیانی . برای تعیین نقطه سر به سر هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند الف) هزینه ثابت (Fc) که این هزینه ها هیچ گونه ارتباطی با میزان تولید ندارند مانند هزینه اجاره .ب) هزینه های متغیر(Vc) که متناسب با حجم تولید تغییر می کنند یعنی هرچه تولید بیشتر باشد هزینه های متغیر هم بیشتر خواهند بود مانند خرید مواد اولیه تولید . برای محاسبه نقطه سر به سر هم از فرمول ریاضی و هم از روش نموداری استفاده می شود . از طریق فرمول ریاضی نقطه سر به سر برابر است با : که در این فرمول Q برابر با تعداد تولید و P برابر است با قیمت(پرایس) .

درآمدها = هزینه ها

مبلغ × تعداد = هزینه ثابت + هزینه متغیر

مثال: یک شرکت تولیدی در زمینه خودکار که مجموع هزینه های ثابت آن 000/000/51 ریال است و بهای فروش هر خودکار 25000 ریال و هزینه متغیر هر خودکار 15000 در نظر گرفته است مطلوب است تولید در نقطه سر به سر:

فروش S= P × Q S=000/500/127= 5100×25000

مثال: اگر هزینه ثابت 000/000/24 و هزینه متغیر 000/6 و تعداد کالا 000/4 باشد مطلوب است تعیین قیمت هر کالا:

نقطه سربه سر نقدی :نقطه سر به سر نقدی مشابه نقطه سر به سر کالاست با این تفاوت که در نقطه سر به سر نقدی تمام هزینه های ثابت F c نباید به صورت نقد پرداخت شوند بنابراین هزینه های غیر نقدی را از هزینه ثابت کسر خواهیم کرد . نقططه سر به سر نقدی از نقطه سر به سر معمولی (کالا) کمتر است ( بخاطر کسر استهلاک از صورت فرمول) :

مثال: اگر جمع هزینه های ثابت 000/000/5 ، استهلاک 000/200 ریال و قیمت کالا 2500 و هزینه های متغیر 1500 ریال باشد مطلوب است تعیین نقطه سربه سر نقدی و فروش :(4800 و 000/000/12)

مثال : اگر هزینه ثابت مالی 000/000/1 ریال و هزینه های ثابت عملیاتی 000/500/2 ریال باشد و قیمت کالا 100 و هزینه متغییر 500 ریال و تعداد کالا 200 باشد مطلوب است میزان استهلاک :(000/490/3)

محاسبه نقطه سر به سر از روش نموداری :

مثال: اگر بهای فروش2000 ، هزینه متغیر هر واحد کالا 1000 و هزینه ثابت 000/000/10 ریال باشد مطلوب است نقطه سر به سر از طریق نمودار:

انواع اهرمها: هزینه های ثابت شامل هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی است.

اهرم عملیاتی: تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم مالی: تأثیر هزینه های ثابت را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم ترکیبی :که معیاری از ریسک کلی شرکت است از حاصل ضرب اهرم مالی در اهرم عملیاتی بدست می آید:(DCL )

مثال:اگرتعداد کالا 3000 ، قیمت کالا 2500 ، هزینه متغیر هر واحد 1000 ، هزینه های ثابت عملیاتی(Fc) 000/000/3 و هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/1 ریال باشد مطلوب است :

الف ) اهرم عملیاتی (3) ب) اهرم مالی(3) ج) اهرم ترکیبی(9)

مثال: اگر هزینه های ثابت عملیاتی (Fc) 000/000/80 ، هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/16 ، سطح تولید فعلی(Q) 2000 واحد ، فروش 000/000/200 و هزینه های متغیر 000/000/40 ریال باشد مطلوب است:

الف)درجه اهرم مالی ب) درجه اهرم عملیاتی ج) درجه اهرم ترکیبی

سهام: شرکتهای سهامی قادر به انتشار سهام ممتاز یا عادی و یا هر دو می باشند . سهام ممتاز سهامی هستند که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی از قبیل:

1. اولویت در دریافت سود

2. اولویت در دریافت مبلغ اسمی سهام

3. داشتن حق رأی بیشتر

سهام ممتاز زمانی منتشر می شوند که درجه اهرم مالی شرکت و یا هزینه های سهام عادی درحد بالایی باشند.

انواع سهام ممتاز : سهام ممتاز شامل:

1. سهام قابل تبدیل در مقابل سهام غیر قابل تبدیل در این نوع سهام ، سهام ممتاز می تواند به دیگر انواع سهام تبدیل شوند ولی سهام غیر قابل تبدیل چنین ویژگی را ندارند.

2. سهام جمع شونده در مقابل سهام غیر جمع شونده: در این نوع سهام سود پرداخت نشده سال یا سالهای گذشته یا به عبارتی سود معوقه باید قبل از توزیع سود سهامداران عادی پرداخت گردد.

3. سهام با مشارکت در مقابل سهام ممتاز بدون مشارکت: اگر سود اعلام شده شرکت از میزانی که بطور معمول به سهامداران عادی و ممتاز پرداخت می گردد بیشتر باشد در باقیمانده سود مشارکت دارند (مشارکت در میزان سود بر اساس ارزش اسمی صورت می گیرد)

مثال: شرکتی دارای 60000 سهم ممتاز جمع شونده به مبلغ اسمی 1500 ریال و نرخ آن 24% باشد که سود سالهای 89 و 90 به سهامداران پرداخت نشده باشد و در سال 91 میزان کل سود پرداختی شرکت به سهامداران ممتاز برابر است با:

000/200/43 = 2 × 24% × 000/000/90 = 1500 ×000/60 = سود معوقه (سود انباشته)

000/600/21 = 1 ×24% × 000/000/90 = 1500 × 000/60 = سود سال جاری

000/800/64 = 000/600/21 + 000/200/43 = کل سود پرداختی به سهامداران ممتاز

مثال: شرکتی در نظر دارد 5000 سهم ممتاز با سود انباشته(جمع شونده) به ارزش اسمی هر سهم 000/10 با نرخ 15% منتشر نماید ، سود این سهام به مدت 3 سال پرداخت نشده است ، امسال سالی سود آور است و راهی برای سودآوری طولانی مدت شرکت در نظر دارد تمامی تعهدات خود را در زمینه سود انجام دهد . شرکت بابت سهام ممتاز چقدر سود باید پرداخت نماید: (000/000/30)

مثال برای سهام با مشارکت: اگر شرکتی 000/000/50 ریال سود داشته باشد و 000/10 برگه سهام ممتاز 000/10 ریالی با نرخ 20% و 000/40 برگه سهام عادی 2000 ریالی با نرخ 15% منتشر کرده باشد میزان سود پرداختی به سهامداران ممتاز و عادی را بطور جداگانه محاسبه کنید(سهام ممتاز از نوع با مشارکت است)

سود سهام ممتاز و عادی

000/000/20 = 20% × 000/10 × 000/10

000/000/12 = 000/2 × 000/40

سهم باقیمانده سود سهام ممتاز مشارکتی

مثال:اگر سهام ممتاز با مشارکت 00/20 برگه 1500 ریالی با نرخ سود 14%و سهام عادی 000/5 برگه به ارزش اسمی 2000 ریال با نرخ 14% باشد . و مجموع سود شرکت 000/000/60 ریال باشد مطلوب است :

مقدار سود سهام ، سهامداران ممتاز و عادی (000/000/45 و000/000/15)

مثال: شرکتی 5000 برگه سهام ممتاز جمع شونده با مشارکت را به ارزش هر برگ 15000 ریال با نرخ 18% و 10000 سهم عادی 7000 ریالی با نرخ 20% را بین سهامداران توزیع می کند اگر میزان سود اختصاصی 60000000 ریال باشد مطلوب است تعیین سود به سهامداران ممتاز و عادی (2 سال سود پرداخت نشده است)

جواب : ممتاز ( 827/344/42) عادی(173/655/16)

مثال:شرکت آلفا سهام ممتاز غیر جمع شونده با مشارکت به تعداد 6000 برگه 200 ریالی با نرخ 10% که سه سال سود پرداخت نشده و 8000 سهام 300 ریالی با نرخ 20% دارد اگر کل سود 40000000 ریال باشد مطلوب است سهم هر یک از سهام ؟ جواب: ممتاز ( 332/253/13) عادی ( 668/746/26)

تجزیه سهام: در تجزیه سهام که به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند . تعداد سهام افزایش می یابد و به همان اندازه ارزش سهام کاهش می یابد افزایش تعداد با کاهش ارزش سهام خنثی شده و در مجموع هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 1500 برگه 1200ریالی منتشر کرده است اگر تجزیه سهام 1به 3 باشد تعداد سهام جدید و ارزش هر برگه و ارزش اسمی برابر است با .( تعداد سهام 4500 و ارزش هر سهم 400 و ارزش اسمی 1800000)

مثال: شخصی مالک 20%سهام یک شرکت است ارزش هر سهم در بازار 500 ریال است مطلوب است تعداد سهام و ارزش سهام شخص را در صورتی که تجزیه 1 به 2 صورت گیرد ( شرکت 10000 سهام عادی دارد)

جواب ( تعداد سهام 4000 و ارزش سهام بعد از تجزیه 1000000)

معکوس تجزیه سهام: در معکوس تجزیه سهام که به آن ترکیب سهام هم می گویند برعکس تجزیه سهام عمل می کنیم یعنی تعداد سهام کاهش می یابد و ارزش هر برگه سهام افزایش می یابد .کاهش تعداد سهام و افزایش ارزش آنها با هم خنثی و جبران می شوند بنابراین هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 10000 برگه سهام به ارزش هر برگه 5000 ریال دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5 به 1 صورت گیرد تعداد سهام ، ارزش هر سهم و ثروت شرکت را بعد از معکوس تجزیه سهام محاسبه نمایید.

تعداد سهام 2000= 5 10000 ارزش سهام 25000 = 5× 5000

ثروت شرکت بعد از معکوس 50000000 =2000 ×25000 ثروت قبل از معکوس 50000000=5000×10000

مثال: شرکتی 6000 برگه 4000 ریالی دارد اگر معکوس تجزیه سهام 4 به 1 باشد مطلوب است (نرخ 20%) :

الف: تعداد سهام (1500)

ب: ارزش هر سهم (16000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(24000000)

مثال: شرکتی 3000 برگه سهام 6000 ریالی با نرخ 10% دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5/1 به 1 صورت گیرد مصلوب است :

الف: تعداد سهام (2000)

ب: ارزش هر سهم (9000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

سود سهمی (سهام جایزه):تقسیم سود از طریق توزیع سهام بین سهامداران ، سود سهمی نامیده می شود . سهام جایزه در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا برای تأمین مالیتوسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد صادر می شوند.

مثال: اگر شرکتی 10000 برگه سهام داشته باشد که ارزش هر برگه 2000 ریال باشد و شخصی مالک 20% سهام شرکت باشد و قرار باشد که 50% سود سهمی بین سهامداران توزیع شود مطلوب است :

الف: تعداد سهام 15000= 5000 + 10000 5000=50% × 10000

ج: ثروت شرکت 20000000= 15000 × 1333

مثال : شرکتی 6000 برگه سهام 3000 ریالی دارد و شخصی مالک 10% کل سهام شرکت است . اگر 30% سود سهمی بین سهامداران توزیع گردد مطلوب است :

الف: تعداد سهام (7800)

ب: ارزش هر سهم (2307)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

مثال: شرکتی 20000 برگه سهام 500 ریالی دارد اگر شرکت 35% سهام را به صورت جایزه توزیع نماید مطلوب است:

مهاجرت به سوئد | قوانین جدید اقامت در سوئد 2020

مهاجرت به سوئد، شرایط و ملزوماتی دارد که بدون آن ها نمی توان راهی این کشور اروپایی و مرفه شد. در این مقاله نه تنها این اطلاعات دقیق را در اختیار شما می گذاریم، بلکه توضیح می دهیم چگونه می توان برای دریافت اقامت سوئد اقدام کرد. برای آشنایی با شرایط مهاجرت به سوئد و هزینه های آن، چند دقیقه همراه ما باشید.

قبل از هر چیز بدانید..

 • در اینجا به راه هایی اشاره خواهیم داشت که کاملا قانونی هستند؛ این روش ها شامل پناهندگی و روش های غیرقانونی نمی شود.
 • توجه داشته باشید شرایط و روش های مهاجرت به سوئد به مرور زمان و با رویدادهای سیاسی شاید تغییر کند، کارناوال مطالب خود را بروزرسانی می کند اما این کار کمی زمان بر است بنابراین در صورت تغییر یک قانون شکیبا باشید تا خبرهای جدید را به شما برسانیم.
 • هر یک از راه های مهاجرت به سوئد جزئیات زیادی دارد و گاهی بنابر شرایط هر فرد بسیار جزئی تر هم خواهد شد. ما در اینجا مباحث را به صورت کلی و تا جایی که امکان داشته باشد توضیح می دهیم و در نهایت پذیرای سوالات شما خواهیم بود.
 • برای مهاجرت به سوئد باید ویزای بلندمدت این کشور را داشته باشید که در ادامه به اختصار این ویزا را معرفی خواهیم کرد.

ویزای سوئد برای مهاجرت

برای اقامت بیش از 90 روز و زندگی در کشور سوئد، باید ویزای بلند مدت سوئد را داشته باشید. این ویزا به شما اجازه می دهد تا به مدت یک سال در کشور سوئد بمانید. نوع ویزایی که شما باید برای آن اقدام کنید، بستگی به هدف مهاجرت‌تان دارد. به طور مثال اگر به قصد تحصیل به سوئد می روید، باید برای ویزای تحصیلی درخواست دهید.

انواع ویزای سوئد:

 • ویزای بیزینسی - کنفرانسی - توریستی
 • ویزای تحصیلی
 • ویزای کاری
 • ویزای همراهی
 • ویزای بازدید از دوستان و آشنایان

اشتباه نکنید! ویزای بلند مدت سوئد با ویزای شینگن متفاوت است و اصولا شما با ویزای شینگن نمی توانید به هیچ کشوری از جمله سوئد مهاجرت کنید.

مدارک و مراحل ویزای سوئد

در اولین قدم برای گرفتن ویزای سوئد باید فرم درخواست ویزا را پر کنید، سپس از سفارت سوئد وقت بگیرید و بعد همراه سایر مدارک لازم به سفارت ببرید. برای دریافت انواع ویزای سوئد، می توانید روی کارناوال حساب کنید و صفر تا صد این کار را به ما بسپارید، کافیست این فرم را پر کنید.

روش های مهاجرت به سوئد

برای مهاجرت به سوئد چند راه وجود دارد که هیچ یک از آن ها از نظر سختی و آسانی اولویت ندارند و بنابر شرایط مهاجر و بررسی سلایق و وضعیت او انتخاب می شوند. با هم روش های موجود برای مهاجرت به سوئد را بررسی می کنیم:

1- مهاجرت کاری

پیش از هر چیز برای مهاجرت کاری به سوئد، باید شرایط و مدارک زیر را داشته باشید:

 • سرمایه کافی: داشتن حداقل 300 میلیون تومان برای هر نفر
 • سابقه کار 2 تا 3 ساله
 • پیشنهاد کار در سوئد با حداقل حقوق ماهانه برابر با 13,000 کرون سوئد (37,128,000 تومان)
 • جواز کاری سوئد (ویزای کاری)
 • تسلط به زبان سوئدی

هزینه جواز کاری سوئد (ویزای کاری):

 • بسته به شغل متقاضی: 2,000 کرون سوئد (5,712,000 تومان) یا 1,000 کرون سوئد (2,856,000 تومان)
 • همراهان بزرگسال: 1,000 کرون سوئد (2,856,000 تومان)
 • همراهان کودک زیر 18 سال: 500 کرون سوئد (1,428,000 تومان)

نکات مهم:

 • با کمک وبسایت های بین المللی کاریابی، می توانید فرصت های شغلی مختلف را بررسی کنید.
 • در این روش، می توانید همراه خانواده درجه یک مهاجرت کنید اما هزینه ها کاملا به عهده شمای متقاضی است.
 • اگر می خواهید مهاجرت خانوادگی داشته باشید، در هنگام تکمیل فرم ویزا کاری، فرم همراهان را نیز تکمیل کنید.
 • برای تمدید ویزای کار، حقوق شما باید حداقل برابر با رقمی باشد که در قرارداد ذکر شده و یا به طور معمول افراد شاغل در این حرفه دریافت می کنند.
 • اگر می خواهید جواز یا ویزای کار شما تمدید شود، حتما باید در تمام طول اقامت موقت خود در سوئد، تمام شرایط و موارد را رعایت کنید.
 • اگر شما دانشجوی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) هستید و یک ترم تحصیلی یا 30 ساعت درسی را در سوئد گذرانده اید، می توانید برای تغییر ویزا و دریافت ویزای کاری درخواست دهید.

مهاجرت کاری به سوئد، نکات و دانستنی های بسیاری دارد که پرداختن به تمام ابعاد در این مقاله ممکن نیست. اگر می خواهید از این طریق به سوئد مهاجرت کنید، فرم ارزیابی کارناوال را تکمیل کنید.

2- مهاجرت تحصیلی به سوئد

مهاجرت تحصیلی به سوئد نیز به سرمایه زیادی احتیاج دارد، چرا که علاوه بر شهریه های گران قیمت دانشگاه، هزینه های زندگی در سوئد نیز بالاست.

برای مهاجرت تحصیلی به سوئد، باید شرایط و مدارک زیر را داشته باشید:

 • سرمایه کافی: حداقل 8,370 کرون سوئد (23,904,000 تومان) برای هر ماه اقامت
 • نامه پذیرش تحصیلی تمام وقت از دانشگاه یا کالجی معتبر (تحصیل تمام وقت یعنی گذراندن 30 ساعت در ترم)
 • تسلط به زبان انگلیسی یا سوئدی
 • جواز تحصیلی سوئد (ویزای تحصیلی)

هزینه جواز تحصیلی سوئد:

 • بزرگسالان: 1,000 کرون سوئد (2,856,000 تومان)
 • کودکان زیر 18 سال: 500 کرون سوئد (1,428,000 تومان)

این هزینه را باید متقاضی مهاجرت و تک تک همراهان متقاضی پرداخت کنند.

نکات مهم:

 • اگر قصد ادامه تحصیل دارید و می خواهید خانواده درجه یک شما نیز در مهاجرت همراه شوند، هزینه زندگی ماهانه لازم برای هر بزرگسال 3,500 کرون سوئد (9,996,000 تومان) و هر کودک 2,100 کرون سوئد (5,997,000 تومان) است.
 • اگر می خواهید مهاجرت خانوادگی داشته باشید، در هنگام تکمیل فرم جواز تحصیلی، فرم همراهان را نیز تکمیل کنید.
 • طبق قوانین جدید، هنگام انجام پروسه دریافت ویزا، نمی توانید در کشور سوئد حاضر باشید.
 • اعتبار جواز تحصیلی بسته به سرمایه، اعتبار بیمه سلامت و طول دوره تحصیل شما بین 1 ترم تا 3 ترم خواهد بود. پیش از تمام شدن اعتبار جواز، باید برای تمدیدش اقدام کنید.
 • متوسط شهریه دوره کارشناسی ارشد، سالانه 129,000 کرون سوئد (368,426,000 تومان) و در کارشناسی قدری کمتر است.
 • برای تحصیل در دوره کارشناسی اغلب دانشگاه های سوئد، دانستن زبان سوئدی الزامی است.
 • دانشجویان بین المللی در سوئد اجازه کار پاره وقت را دارند؛ اما این حرفه نباید به گونه ای باشد که به درس ها لطمه بزند. سفارت سوئد بر روی این موضوع حساسیت دارد و در صورتی که در اثر کار کردن نتوانید به اندازه کافی در درس ها پیشرفت کنید، جواز تحصیلی شما باطل خواهد شد.
 • اگر قدرت پرداخت هزینه های زندگی در سوئد را دارید اما در پرداخت شهریه دانشگاه مشکل دارید، می توانید از کمک هزینه های تحصیلی استفاده کنید.

اگر شرایط گفته شده را دارید، اولین قدم پیدا کردن دانشگاه مورد علاقه‌تان است. سپس باید برای ورود به دانشگاه درخواست دهید و یا به اصطلاح اَپلای کنید. پس از آن اگر درخواست شما قبول شود، نامه پذیرش برای شما ارسال خواهد شد که می توانید برای دریافت ویزای تحصیلی سوئد اقدام کنید. پس از دریافت جواز تحصیلی نیز کافیست راهی سوئد شوید. اگر طی کردن این مراحل خارج از حوصله شماست، کافیست اطلاعات اولیه خود را در این فرم وارد کنید و باقی کار را به کارناوال بسپارید.

اگر تا اینجا و با دیدن هزینه ها ناامید شدید، می شود مهاجرت به آلمان را برای خود جایگزین کنید.

3- مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

برای مهاجرت به سوئد از طریق سرمایه گذاری، باید شرایط و مدارک زیر را داشته باشید:راهی برای سودآوری طولانی مدت

 • سرمایه کاری: حداقل 100,000 یورو (3,400,000,000 تومان)
 • سرمایه کافی برای دو سال زندگی: حداقل 200,000 کرون سوئد (571,203,000 تومان) برای خودتان، 100,000 کرون سوئد (285,601,000 تومان) برای همسر و 50,000 کرون سوئد (142,800,000 تومان) برای هر کودک همراه
 • مدارک تمکن مالی
 • مهارت و تجربه فوق العاده در حرفه موردنظر
 • تسلط به زبانانگلیسی و سوئدی
 • جواز اقامت سوئد (ویزای اقامت)

هزینه جواز اقامت سوئد:

 • جواز سرمایه گذار: 2,000 کرون سوئد (5,712,000 تومان)
 • همراهان بزرگسال: 1,000 کرون سوئد (2,856,000 تومان)
 • همراهان کودک زیر 18 سال: 500 کرون سوئد (1,428,000 تومان)

روش های سرمایه گذاری در سوئد

الف) سرمایه گذاری از طریق طرح کاری (بیزینس پلن)

در این روش مهاجر ادعا می کند که نقشه و برنامه ای برای راه اندازی یک کسب و کار موفق در سوئد دارد که می تواند برای این کشور سودآور باشد. این روش برای مبتکران، مخترعان و کارآفرینان بسیار مناسب است. مراحل کار به این صورت است که ابتدا فرد بیزینس پلن یا یک طرح از کاری که قصد انجامش را دارد (در زمینه صنعتی، تجاری و. ) تهیه می کند و در آن دورنمای تجارت و کسب و کار خود را توضیح می دهد و می گوید قرار است چطور به سودآوری برسد. اگر دارای طرح و ایده و بیزینس پلنی موفق باشید، می توانید مقداری از این سرمایه را در ابتدا پرداخت کرده و به مرور با شروع کسب و کارتان باقی مبلغ را به دولت سوئد بپردازید. همچنین در صورت خوب بودن طرح، حتی بانک ها حاضر می شوند که روی ایده فرد متقاضی سرمایه گذاری کنند.

در این روش مهم ترین نکته، تهیه طرح کاری یا بیزینس پلن قوی و قانع کننده است. برای تهیه بیزینس پلن، می توانید از کارناوال کمک بگیرید. تنها مشخصات اولیه خود را در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم.

ب) مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یکجا

اگر دارای طرح کاری و ایده خاصی نیستید؛ اما سرمایه خوبی در دست دارید، باز هم می توانید به سوئد مهاجرت کنید. زمانی که موفق شوید دولت سوئد را قانع کنید که وجود شما در آن کشور توجیه مالی خوبی دارد، می توانید به عنوان مهاجرِ سرمایه دار وارد آن کشور شوید. کمترین میزان سرمایه گذاری در سوئد نیز همان 100 هزار یورو است که در بالا اشاره کردیم، با این تفاوت که باید این مبلغ را در همان ابتدا و به طور یک جا و بدون در نظر گرفتن سایر هزینه های مهاجرت از جمله مراحل مهاجرت و هزینه های ماه های ابتدایی زندگی در سوئد پرداخت و سپس اقدام به سفر به سوئد کنید.

نکات مهم:

 • در هر دو روش مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به مهاجران اقامت دائم داده می شود؛ اما این مورد یک تبصره دارد. افراد زیادی اقدام به ثبت شرکت تجاری و راه اندازی یک مرکز در سوئد می کنند و اقامت موقت می گیرند اما پس از گذشت مدتی به دلایل مختلف شرکت شان فعالیت نمی کند یا سعی می کنند تنها از نام شرکت تجاری استفاده کنند. این افراد باید بدانند که اگر مرکزی که تحت نظر آن هاست فعالیت نکند و یا حتی به دولت مالیات پرداخت نکند و در صدد انجام روش هایی برای پرداخت نکردن مالیات برآیند، اقامت مهاجر هرگز به اقامت دائم تبدیل نخواهد شد و در برخی شرایط خاص و تخلفات حتی لغو هم می شود.
 • پیشنهاد می کنیم در هر دو روش پیش از هر کاری و سپردن سرمایه خود به افراد، حتما با متخصصان مشورت کنید.
 • سعی کنید در همه موارد و مراحل صادقانه رفتار کنید.

4- مهاجرت از طریق ازدواج

یکی از راه های ساده و البته بسیار چالش برانگیز، مهاجرت از طریق ازدواج است. یعنی اگر شما با یک سوئدی ازدواج کنید و یا بخواهید به قصد ازدواج با فرد مشخصی وارد کشور سوئد شوید، می توانید جواز اقامت این کشور را دریافت کنید. البته چیزی که این روش را چالش برانگیز می کند، پروسه نشان دادن مدارک است. یعنی شما باید مدارک کافی از ارتباط خود با همسرتان نشان دهید و ثابت کنید این یک ازدواج صوری نیست.

توجه داشته باشید که در این نوع مهاجرت باید به سوالاتی مانند زبانی که با همسرتان صحبت می کنید، همسران قبلی خود، مدت زمان زندگی با همسر فعلی، خانه ای که قرار است در آن زندگی کنید، روش آشنایی و بقای ارتباط زوجین تاکنون و. پاسخ دهید و اگر در این موارد شک و شبهه ای پیش آید، روند مهاجرت شما با اخلال مواجه می شود.

شغل کارتن سازی

شغل کارتن سازی

شغل کارتن سازی جز پنج شغل پر در آمد و محبوب ایران است. البته راه اندازی و خط تولید این شغل نیازمند تجربه و تخصص افرادی است که در این زمینه کار کرده و مهارت های مرتبط دارند.

کارتن سازی

شغل کارتن سازی همانطور که گفته شد نیازمند تخصص ویژه ای است. به گونه ای که زمانی این شغل را راه اندازی میکنید با به قولی استارت میزنید بعد از مدت کوتاهی دچار ورشکستگی نشوید. برای دانستن همه چیز درباره کارتن سازی، ادامه مطالب را از دست ندهید.

تخصص و تجربه مرتبط و همچنین کمک گرفتن از نیروهای متخصص به این شغل به پیشرفت شما کمک میکند. همه افراد قبل از شروع هر کسب و کاری به فکر درآمدزایی و سود آن هستند و اگر پیش بینی کنند که شغل موردنظرشان به میزان کافی سود دهی ندارد قطعا از ادامه دادن آن منصرف میشوند. اما مطمئنا هر کسب و کاری که با اصول و تکنیک های درست انجام گیرد سودآوری نیز به همراه دارد.

امروزه کارخانجات کارتن سازی متعددی در سطح کشور راه اندازی شده اند. این صنعت به طرز چشمگیری افزایش یافته به طوری که بسته بندی های کارتنی و مقوایی جای پلاستیک و نایلون را گرفته اند. این بسته بندی کارتنی و جعبه های مقوایی در انواع متفاوتی برای بازار داخل و صادرات استفاده میگردند.

درآمد شغل کارتن سازی

درآمد این شغل به این بستگی دارد که پس از راه اندازی آن چگونه از کسب و کار حمایت و پشتیبانی شده است. برای شروع این کار بیشتر از تمکن مالی خوب به تخصص و مهارت نیاز است. میتوانید با یک سرمایه متوسط کارگاه کارتن سازی را راه اندازی کنید، بعدها آن را به یک شرکت یا کارخانه بزرگ گسترش دهید. همه شما میدانید برای یک شغل یا کسب و کار نوپا باید زمان کافی صرف گردد تا در سطح استان یا کشور شناخته شود.

اینان ابتدایی ترین مراحل راه اندازی یک کارتن سازی هستند. بعد از اخذ مشتری باید اطمینان آنان را جلب نمایید. نکته مهمی که باعث رونق تمامی کسب و کارها میگردد، بکارگیری اصل کیفیت است. برای فهمیدن کار در کارتن سازی و صفر تا صد آن باید ابتدا تحقیقات میدانی خود را در این زمینه گسترش داده و کامل کنید. حتی برای شروع کار میتوانید به کارتن سازی ها بعنوان مشتری رفته و اطلاعاتی را نسبت به دستگاه ها، محیط کار و افرادی که نیاز است برای استخدام به دست آورید.

مشتری اگر از بسته بندی که برای محصولاتش طراحی و تولید کرده اید راضی باشد حتما برای سفارشات بعدی به کارتن سازی شما مراجعه میکند و یا حتی ممکن است کسب و کارهای مشابه خود را نیز برای خرید بسته بندی به سمت شما سوق دهد.

نکته قابل توجه این است که در ماه های اولیه انتظار درآمدزایی نداشته باشید چرا که تا صنعت شما را بشناسند و محصولات خود را به بهترین شکل عرضه کنید قطعا سرمایه ای را که به دست می آورید صرف هزینه های پرسنلی و تهیه مواد اولیه برای خط تولید میکنید. مواد اولیه برای تولید کارتن و جعبه بسته بندی در کارتن سازی از ضروری ترین اموری است که باید بدان توجه گردد. برای تهیه مواد باید از متریال مرغوب و با کیفیت بهره بگیرید تا بتوانید کارتن و جعبه بسته بندی با کیفیت و مقاوم را به مشتری تحویل دهید.

خرید و فروش دستگاه کارتن سازی دست دوم

راه اندازی یک کارتن سازی موفق در ابتدایی ترین شکل ممکن نیز نیاز به دستگاه دارد. برخی از این دستگاه ها مثل برش یا خط و چاک اساسی ترین مواردی است که عملا در نبود آنها کارتن یا جعبه بسته بندی تولید نمیگردد.

برای شروع کار اولیه یک کارتن سازی شاید سرمایه گذار هزینه خرید دستگاه های نو و آکبند را نداشته باشد. از این رو، به دنبال دستگاه های دست دوم و کارکرده می گردد. خب اینکار نیاز به بررسی و آنالیزهای دقیق و گسترده ای دارد و بهتر است به اصطلاح از یک آدم کار بد در این زمینه راهنمایی بگیرید.

زمانی که اسم دست دوم می آید همگی بر این باورند که دیر یا زود آن وسیله خراب شده و کارایی خود را از دست میدهد. در خصوص وسیله صنعتی اندکی ماجرا متفاوت است. در برخی موارد پیش آمده است که دستگاه های نو و آکبند در مدت زمان کمی بعد از خرید، خراب شده و کارایی خود را از دست داده اند.

پس نو و آکبند بودن دستگاه الزام بر کارکرد طولانی مدت یا عدم خرابی محصول نیست. بهتر است که با یک راهنمای صادق و دلسوز درباره خرید دستگاه های دست دوم صنعتی مربوط به کارتن سازی مشورت کنید تا حداقل بتوانید با هزینه کم، نتیجه مطلوبی حاصل کنید.

پیشرفته ترین دستگاه های کارتن سازی

آیا لازم است که تمام دستگاه های مربوط به کارتن سازی خریداری گردد؟

در مراحل ابتدایی برای شروع کار نیازی به خرید تمامی دستگاه های کارتن سازی نیست چرا که در ماه های اولیه راه اندازی این شغل، آینده آن اندکی مبهم است. بهتر است در ابتدا با ضروری ترین ماشین آلات شروع کنید و کم کم با گسترش کسب و کارتن و فضای موجود، دستگاه و ماشین آلات حرفه ای تری را اضافه کنید.

تولید ورق کارتن یکی از اجزایی است که بدون آن عملا کارتن سازی مفهومی ندارد. برای تولید هر نوع کارتن چه فلکسویی و چه لمینتی نیاز به تولید ورق کارتن است. در آغاز کار کارتن سازی نیازی به تهیه دستگاه و ماشین آلات تولید ورق نیست چرا که هم بسیار پر هزینه اند و هم فضای زیادی را اشغال میکنند. میتوانید برای شروع از کارخانه های ورق سازی فعال در این حوزه استفاده کنید.

لیست قیمت دستگاه های کارتن سازی به دلار

ردیفاسم دستگاهقیمت به دلار
۱ لب چسب۱۵۰۰-۲۵۰۰
۲برش۲۳۰۰-۲۸۵۰
۳چک زن۲۵۰۰-۲۷۰۰
۴دایکات پینگ پنگی۱۴۵۰-۱۷۰۰
۵لمینت ساز۱۱۰۰
۶تسمه کش۳۵۷-۵۸۰
۷منگنه زن۵۰۰-۵۸۰
۸فلکسو۱۴۳۰-۳۵۷۲

با توجه به جدول بالا لیست قیمت های دستگاه ها درون یک کارتن سازی مشخص شد. البته متغییر بودن قیمت آنها بستگی به عواملی دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

دستگاه برش کارتن

این دستگاه انواع متفاوتی دارد و معیار قیمت گذاری روی آن شامل دست دوم و نو میباشد. قیمت دست دوم این نوع دستگاه نسبت به آکبند آن ارزان تر است اما به یاد داشته باشید دستگاه هایی که ۱۵-۱۰ سال کار میکنند در کارتن سازی دست دوم به حساب می آیند به همین علت اگر قصد دارید دستگاه دست دوم خریداری کنید بدانید که چیزی حدود ۱۲-۱۰ سال کار کرده است.

دستگاه چاک زن

این دستگاه برای فعالیت نیاز به تیغ هایی دارد که روی آن تعبیه شده است تا روی ورق کارتن خط و چاک ایجاد کند. معیار تنوع در این نوع دستگاه به دلیل وجود تیغ هایی است که روی آن وجود دارد.

دایکات پینگ پنگی

یکی از دلایل اختلاف قیمت در این دستگاه برای مختلف بودن ابعاد این نوع دستگاه میباشد. برای مثال قیمت یک دستگاه ۱۶۰ سانتی با مشابه آن در طول ۲ متر قیمت متفاوتی دارد. یا مثلا نوع ساشی و اسکلتی که استفاده میشود فرق داشته و قیمت را نیز دستخوش تغییرات مینماید.

دستگاه لمینت ساز

این دستگاه در دو نوع دستی و اتوماتیک وجود دارد که قیمت این دو با یکدیگر متفاوت است. همچنین برند و مدل دستگاه نیز در قیمت آن تاثیرگذار است. معیار تغییر قیمت در این نوع دستگاه بستگی به دستی و اتومات بودن آن دارد.

تسمه کش راهی برای سودآوری طولانی مدت

مدل و برند این نوع دستگاه ها در تنوع قیمت آنها تاثیر دارد به گونه ای که در مدل های دستی و تمام اتومات آن از مدل های چینی قیمت بسیار متغییری دارند.

لب چسب

دستگاه لب چسب دارای قطعات ریز و گران قیمت میباشد. به همین دلیل اگر بخواهیم قطعات را نو استفاده کنیم بسیار با قیمت دستگاه دست دوم آن متفاوت است.

منگنه زن

دستگاه منگنه زن نیز با توجه به مدل و برندی که خریداری کرده اید تغییر میکند. به همین دلیل لازم است برند و مدل آن کاملا از قبل مشخص گردد و بعد استعلام قیمت گرفته تا بتوانید یک دستگاه مناسب خریداری کنید.

چاپ فلکسو

قیمت دستگاه چاپ فلکسو تمام اتومات با توجه به قطعات و سیلندرهایی که برای چاپ استفاده میشود متفاوت است. زمانی که با قیمت های پایین مواجه میشوید حتما به آن شک کنید چرا که تخمین زده شده است یک سیلندر لاستیکی دستگاه فلکسو ۷ میلیون تومان هزینه دارد.

مهم ترین دستگاه های موردنیاز یک کارتن سازی کدامند؟

با پیشرفت تکنولوژی، دستگاه ها و ماشین آلات روز دنیا، دستگاه های مختلفی وجود دارند که کار را برای خط تولید کارتن سازی ها آسانتر میکنند اما برای خریداری همه این دستگاه ها به سرمایه زیادی نیاز است. برخی از این دستگاه ها در موارد خاص استفاده میشوند و به صورت روزمره کاربردی نیستند. شما میتوانید در گالری زیر انواع دستگاه ها را مشاهده نمایید.

دستگاه لب چسب دستگاه لمینت ساز روتاری دایکات پینگ پنگی دایکان فکی

برای تولید کارتن و جعبه بسته بندی مشتریان متعدد به دستگاه هایی همانند: دایکات که شامل روتاری، پینگ پنگی، فکی میشوند، دستگاه فلکسو، لمینت ساز، لب چسب، منگنه زن، تسمه کش نیاز است.

مواردی که مقاله های آنان موجود بود را برای اطلاعات بیشتر لینک کردیم. میتوانید از مطالب مفیدی که دارند استفاده کنید. در ادامه موارد جدید را به طور مختصر توضیح خواهیم داد، که توصیه میشود با ما همراه باشید.

دستگاه فلکسو: یکی از ضروری ترین دستگاه هایی که در انواع کارتن سازی ها یافت میشود، دستگاه فلکسو است. این دستگاه برای چاپ فلکسویی مورد استفاده قرار میگیرد. چاپ فلکسو به چاپ مستقیم روی کارتن گفته میشود. به گونه ای که توسط پمپاژ رنگ از اتاقک رنگ روی کلیشه منتقل میگردد و مستقیما روی کارتن درج میگردد.

ماشین های فلکسو همگی دارای یونیت میباشند به گونه ای که اگر دستگاه فلکسو در اختیار داشته باشید دیگر نیازی به دستگاه برش به طور جداگانه نیست یعنی فلکسو چاپ و برش را همزمان انجام خواهد داد.

دستگاه لمینت ساز: فرآیند لمینت در ادامه چاپ افست مییباشد به طوری که نوشته ها و تصاویر همانند یک پوستر خوش رنگ چاپ شده و از طریق چسب های مخصوص دستگاه لمینت روی ورق کارتنی می چسبد و بعد از خشک شدن ورق کارتنی برش روی آن اعمال میگردد. چاپ افست+فرآیند لمینت از خدمات خاصی همانند: سلفون، یووی، ورنی، طلاکوبی و برجسته سازی و غیره برخوردار میباشد.

لب چسب: این دستگاه با داشتن اجزایی مثل قرقره، غلتک و تسمه عمل لب چسب را انجام میدهد. به طوری که ابتدا لبه های کارتن چسب کاری شده و از غلتک و تسمه های دستگاه رد میشوند و بعد از پرس شدن لبه ها، ورق موردنظر شکل یک کارتن را به خود می گیرد.

منگنه زن: شکل ظاهری این دستگاه بسیار شبیه چرخ خیاطی است. میتوان تعداد منگنه ها را تنطیم کرد که برای هر قسمت از کارتن چه مقدار منگنه استفاده شود. کارتنهایی که قرار است وزن بالایی را تحمل کنند با استفاده از لب چسب در هنگام جابجایی باز میشوند که بهتر است برای نگه داشتن آنها از منگنه استفاده شود.

چه افرادی در کارخانه های کارتن سازی استخدام میشوند؟

برای راه اندازی شغل کارتن سازی به نیروهایی در زمینه تولید، طراحی، فروش و بازاریابی نیاز است. خط تولید این شغل از نیروهای کارآمد و متخصص تشکیل شده باشد تا بسته بندی محصولات را با کیفیت و دقت بیشتری تولید نماید.

درباره کارتن سازی آوین پک

یکی دیگر از ارکان بسیار مهم در انواع کارتن سازی ها وجود طراح است. اکثر کارتن های لمینتی و دایکاتی میباشند برای بسته بندی های محصولات صادراتی استفاده میشوند به همین دلیل به کار گیری خلاقیت در استفاده از طرح و رنگ ها در جلب رضایت مشتریان بسیار حائز اهمیت است و هر کارتن سازی به گروهی از طراح خوش سلیقه و خوش ذوق احتیاج دارد.

لازم به ذکر است که در هر نوع کسب و کاری اگر بخش فروش و بازاریابی نداشته باشد عملا آن شغل کارایی نداشته و چندی نمی گذرد که با شکست مواجه خواهد شد. داشتن نیروهای متخصص، با پشتکار و صبور در این زمینه باعث رشد چشمگیر مشتریان شما میگردد.

سخن پایانی

حرفه کارتن و جعبه سازی شغل جذابی است. به گونه ای که میتوان از آن درآمدزایی و سود خوبی کسب نمود. در صورتی که تمام تیکه های پازل را درست کنار هم قرار دهید. با روش های مدرنیته شدن فروش و بازاریابی و با بهره گیری از دانش روز دنیا و دستگاه های پیشرفته در کنار تیم قوی طراحی و تولید و مدیریت صحیح یک واحد تولیدی قطعا میتوانید به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنید.

شرکت کارتن سازی آوین پک با بیش از یک دهه تجربه در زمینه کارتن های دایکاتی، لمینتی و صادراتی و جعبه های مقوایی برای انواع محصولات با مشتریان زیادی از برندهای مطرح همانند: تک نما و نماوا در زمینه بسته بندی های لوازم الکتریکی و الکترونیکی، محک در پک های لوازم صنعتی، محصولات زر در زمینه موادغذایی و لیمون برای بسته بندی های کالاهای لوازم خانه و آشپزخانه افتخار همکاری داشته است.

شما میتوانید با بخش مشاوره رایگان این شرکت در قسمت (تماس با ما) ارتباط حاصل کرده و در صورت تمایل ثبت سفارش انجام دهید.

در شمال، کجا زمین‌‌های پرسود بخریم؟

در شمال، کجا زمین‌‌های پرسود بخریم؟

خرید زمین در شمال به خصوص زمین‌‌هایی که پرسودتر هستند، نظر سرمایه‌گذاران املاک شمال را بسیار به خود جلب کرده‌اند. خرید و فروش زمین در شمال و خرید و فروش ویلا در شمال، دو معامله پر رونق است. خارج از فصل رونق فروش املاک شمال می توانید زمین های پرسود را با کاربری مختلف در بهترین مناطق مازندران پیدا کنید.

اگر پس از سال‌ها کار، سرمایه ای را پس انداز کرده اید، شاید به این فکر می کردید که در شمال زمین بخرید یا ویلا بخرید؟ آیا خرید زمین می ‌تواند سود بیشتری به شما بدهد؟ یا اینکه باید یک ویلای نوساز بخرید؟ شاید هم در این میان به پروژه های ساخت و ساز ویلا در شمال فکر کرده اید.

آنچه مسلم است این که معیارها و فاکتورهای مختلفی در خرید زمین در مازندران و خرید ویلا در مازندران باید در نظر گرفته شود. این معیارها به مشتریان کمک می کند که سرمایه خود را در مسیر صحیح هدایت کنند.

تعیین هدف از خرید زمین در شمال با دیدگاه سرمایه گذاری، بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. مشاوران املاک همیشه به ما گفته ‌اند که در مازندران یا سایر استان ‌های شمالی، سرمایه‌گذاری کنید اما این کار چه سودی برای ما خواهد داشت؟ آیا صرفاً سرمایه گذاری می تواند از پول محافظت کند؟ یا باید به فکر سودآور بودن این کار هم باشیم؟ .

میزان عرضه و تقاضا در بازار املاک شمال مشخص می کند که کدام پروژه ها سودآور هستند. از آنجایی که در سال‌های اخیر، مهاجرت به مازندران افزایش پیدا کرده است، نیاز به ساخت و ساز ویلا یا آپارتمان ها بسیار بیشتر شده و این نشان می ‌دهد آمار پروژه های ساخت و ساز ویلا هم افزایش پیدا می ‌کند.

در همین راستا، معاملات خرید زمین در شمال با کاربری مسکونی روند صعودی خواهد داشت. تمام این موارد نشان می‌ دهند به مرور زمان قیمت زمین های شمال بیشتر و بیشتر خواهد شد. حال می‌توان پیش ‌بینی کرد که سرمایه گذاری با خرید زمین در مازندران چقدر می‌ تواند پرسود باشد. کافیست شما یک زمین با کاربری مسکونی بخرید و در چند سال آینده، آن را به پیمانکاران یا شرکت های ساخت و ساز بفروشید. در مقابل می توانید زمین مناسب در شمال بخرید و ویلای شخصی خود را در کنار بهترین شرکت های سازنده ویلا، بسازید.

خرید زمین در شمال

همانطور که مشاهده می کنید، سرمایه گذاری با خرید زمین در شمال از هر جهت منفعت زیادی برای شما دارد. برای این که بیشتر با مزایای این کار آشنا شوید و تصمیم گیری کنید که ویلا بخرید یا زمین، همراه ما باشید تا جزئیات بیشتری را مطرح کنیم.

چرا در شمال زمین بخریم؟

چرا در شمال زمین بخریم؟

دلایل زیادی وجود دارد که شما را توجیه می کند به گزینه خرید زمین در شمال فکر کنید. برای اینکه بتوانید موقعیت های مثبتی که با سرمایه گذاری با خرید املاک شمال به دست می آورید را دقیق تر درک کنید، مزایای خرید زمین در مازندران را به صورت فهرست گونه در این قسمت بررسی می کنیم:

· شرایط خوب آب و هوایی مازندران باعث شده است پروژه های ساخت و ساز ویلا و شهرک های ویلایی ساحلی و جنگلی رونق داشته باشد. با خرید زمین در شمال در بهترین مناطق مازندران می توانید در این پروژه ها سرمایه گذاری کنید.

· شرایط بهترین شهرهای مازندران برای خرید ویلا و خرید زمین بسیار مساعد است. زندگی در مازندران از نظر رونق اقتصادی نتایج مثبتی دارد. همچنین تقاضا برای مهاجرت به شمال رو به افزایش است، بنابراین با خرید زمین و ساخت مسکن می توانید سود خوبی در دراز مدت به دست بیاورید.

· یکی دیگر از مزایایی که نشان می دهد خرید زمین در شمال و خرید ویلا در شمال به نفع شما است، دور بودن از مشکلات کم آبی و خشکسالی است. بهترین شهرهای مازندران به واسطه نزدیک بودن به ساحل دریا و دامنه کوهستان البرز، شرایط بارندگی و رطوبت کافی دارند، بنابراین منابع آبی در این استان نسبت به شهرهای دیگر ایران بیشتر است.

· با خرید زمین در شمال و راه اندازی پروژه های گردشگری می توانید سود خوبی به دست بیاورید. کافیست زمین با کاربری تجاری بخرید و پروژه ‌هایی نظیر اقامتگاه ‌های بوم‌گردی، مراکز خرید، تفریحگاه ها، استراحتگاه ها و مواردی که مربوط به مسافرت و گردشگری است را راه اندازی کنید.

· از دیگر دلایلی که خرید زمین در مازندران را توجیه می‌ کند این است که شهرهای شمالی به یکدیگر نزدیک هستند، بنابراین مسافران و گردشگران فاصله بین شهرها را تقریباً در کمتر از دو ساعت طی می کنند. از طرف دیگر مسیرهای دسترسی به شهرهای مازندران بسیار زیباست و طبیعت بی نظیر آن نظر هر مسافر و رهگذر را به خود جلب می کند. همین دلایل، سرمایه گذاران را توجیه می ‌کند تا پروژه های پرسود را در مازندران آغاز کنند.

نکات مهم خرید زمین در شمال که باید بدانید!

نکات مهم خرید زمین در شمال

· برای خرید زمین در شمال دقت کنید که سند زمین رسمی باشد و مشکل حقوقی نداشته باشد.

· وقتی برای خرید زمین های مازندران مراجعه می ‌کنید، حتماً بررسی کنید که زمین از نوع زمین های منابع طبیعی، زمین دولتی، زمین موقوفی یا زمین های موروثی و مشکل‌دار نباشد.

· کاربری زمین برای خرید زمین های پرسود اهمیت دارد. زمین های زراعی و کشاورزی سودآوری زیادی دارند؛ به شرط آنکه محصول مناسبی را برای کاشت انتخاب کنید. زمین هایی که شامل باغ هستند نیز سودآوری زیادی در طول زمان دارند و می‌توان از فروش محصولات باغ، سود خوبی به دست آورد.

· خرید زمین مسکونی در مازندران به شرط ساخت ویلا یا ساخت آپارتمان یا ساخت برج مسکونی در طولانی مدت سود آور است. شما می توانید این زمین ها را بخرید، ساخت و ساز انجام بدید و سپس از فروش واحدهای مسکونی یا ویلاها سود به دست بیاورید.

· برای خرید زمین در شمال حتماً از سازمان یا مراجع مربوطه استعلام بگیرید. خرید و فروش زمین باید قانونی باشد و شما در کنار مشاوران املاک و مشاوران حقوقی ملک این کار را انجام دهید.

· از خرید زمین هایی که در نزدیکی منابع خطرزا، به خصوص سیل یا زمین لرزه یا کابل فشار قوی قرار دارند، خودداری کنید.

· در خرید زمین ‌های روستایی به این دقت کنید که مسیرهای رفت و آمد چگونه است و شرایط آب و هوایی در تابستان و زمستان چقدر تغییر می کند. به طور کلی زمین هایی که انتخاب می کنید باید از نظر رفت و آمد هموار باشد تا شما بتوانید از آن بهره برداری کنید.

· بهترین منطقه مازندران را برای خرید زمین پیدا کنید که متناسب با نیاز و بودجه مالی شما باشد.

· با خرید زمین تجاری می توانید کسب و کار راه اندازی کنید. راه اندازی مزرعه چای و برنج، پرورش دام و طیور، راه اندازی پرورش ماهی، مشاغل زنبورداری، پرورش کرم ابریشم، راه اندازی انبار میوه و سبزیجات می‌تواند سودآوری زیادی در گذر زمان داشته باشد. برای این کار حتماً با یک مشاور کسب و کار صحبت کنید تا مراحل کار را همراه با جزئیات برای شما توضیح دهد.

· بهترین منطقه مازندران را برای خرید زمین انتخاب کنید که پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه داشته باشد. زمین های ویلایی یا زمین هایی که در مناطق توریستی و گردشگری قرار دارند از هر نظر ایده‌آل هستند.

· موقعیت مکانی زمین در شمال برای خرید بسیار اهمیت دارد. حتی اگر شما زمین مناسب در یک منطقه نامناسب بخرید، سودآوری چندان مناسبی نخواهد داشت. بهتر است در گزینه اول، زمین ساحلی با کاربری مسکونی بخرید تا بتوانید از ساخت و ساز ویلا کسب درآمد کنید. در گزینه دوم به خرید زمین های جنگلی یا خرید زمین‌های تجاری فکر کنید. البته این انتخاب به بودجه مالی شما و هدف شما از سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

بهترین منطقه مازندران برای خرید زمین در شمال کجاست؟

بهترین منطقه مازندران برای خرید زمین در شمال

اکنون که با نکات مهم خرید زمین در شمال آشنا شدید و دانستید که چگونه برای این کار اقدام کنید، پیشنهاد می‌ کنیم در این قسمت هم با ما همراه باشید تا شما را با بهترین مناطق مازندران برای خرید زمین آشنا کنیم.

زمین های شمال به طور کلی برای سرمایه گذاری ایده آل هستند. در استان گیلان و مازندران در نوار ساحلی می توانید زمین ‌های کشاورزی و زمین های مسکونی گسترده ‌ای پیدا کنید. شما می توانید بهترین زمین ها را در رامسر، نمک آبرود، عباس آباد، کلاردشت، نوشهر، نور، محمودآباد، چالوس، بابلسر، رویان، چمستان و حتی مناطق روستایی ییلاقی در مازندران پیدا کنید. خرید زمین در شهرهای لاکچری مازندران مانند نمک آبرود، رامسر، بابلسر، و رویان، گران‌تر از سایر مناطق است. قیمت زمین ساحلی، گرانتر از قیمت زمین جنگلی است.

فراموش نکنید متراژ زمین و موقعیت مکانی آن در قیمت خرید زمین در شمال تاثیر دارد. تغییرات املاک شمال در چند سال اخیر باعث شده که این حوزه بسیار مورد توجه قرار بگیرد. بسیاری از مشتریان در سایر شهرها برای سرمایه گذاری در شمال، دو گزینه خرید زمین و خرید ویلا را انتخاب می‌کنند.

شما هم می توانید با مشورت با کارشناسان اول خونه مواردی را که نیاز دارید بدانید؛ از زمین مورد نظر بازدید کنید؛ یا حتی با مشاوران مشورت کنید که گزینه های پرسود سرمایه گذاری را به شما معرفی کنند.

سخن پایانی

خرید زمین در شمال در بهترین مناطق مازندران یک چالش مهم است؛ بخصوص اگر بحث سرمایه گذاری پر سود در میان باشد. اینکه در شمال، کجا زمین های پرسود بخرید و چه پروژه هایی را راه اندازی کنید، به بودجه مالی شما و هدفتان بستگی دارد.

می‌توانید در استان‌های گیلان و مازندران، زمین های مسکونی یا تجاری بخرید. بهتر است قبل از اختصاص سرمایه در این مورد با کارشناسان املاک اول خونه مشورت کنید تا گزینه های لازم را به شما ارائه دهند. اگر زمین مسکونی بخرید، تیم پیمانکاری اول خونه برای ساخت و ساز ویلا در کنار شما است. همچنین برای راه اندازی کسب و کار هم می توانید به مشاوران این املاک اعتماد کنید.

منبع: اول خونه

درخواست مشاوره رایگان

شما می‌توانید بهترین زمین‌ها را در رامسر، نمک آبرود، عباس آباد، کلاردشت، نوشهر، نور، محمودآباد، چالوس، بابلسر، رویان، چمستان و حتی و مناطق روستایی ییلاقی در مازندران پیدا کنید.

موقعیت مکانی زمین- متراژ زمین- دسترسی و امکانات زمین برای پروژه‌های مختلف- قیمت املاک شمال به ازای متر مربع

ساخت و ساز ویلا- ساخت هتل- ساخت آپارتمان- ساخت شهرک‌های ویلایی- ساخت برج‌های مسکونی- کسب و کار دامپروری- کشاورزی- زنبورداری- پرورش ماهی- انبار مواد غذایی

شرایط آب و هوایی خوب- افزایش تقاضا برای مهاجرت به مازندران- پتانسیل بالا برای رشد اقتصادی- راه‌اندازی طرح‌های کسب و کار- رونق مناطق گردشگری- توریستی و صنعتیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.