سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟


(ما گروه صنعتی میلاد فوم مازندران آمده ایم ‌ برای ماندن آمده ایم تا بسازیم برای فردایی بهتر )

هستی شناخت

اين نرم افراز جهت مبادلات پيام (دستورپرداخت) از طريق كانال ارتباطي MQ بين بانك های عضو از طریق واسطه گری بانك مركزي ج.ا.ا می باشد .

برخی تعاریف هم به شرح زیر است :

- نظام جامع پرداخت : ساز و كاري است كه مي تواند وجه را از يك حساب در يك بانك به حسابي در بانك ديگر انتقال دهد . نظام جامع پرداخت همه پرداختهاي بين بانكي را در ساختاري منسجم و به هم پيوسته در بر مي گيرد .

- ساتنا ( سامانه تسويه ناخالص آني ) : نظامي الكترونيكي است كه پردازش و تسويه تراكنش هاي بين بانكي و دستور پرداخت هاي فوري را به صورت انفرادي و آني انجام مي دهد [1].

- تسويه ناخالص : با فرض اينكه بانك الف 40 واحد به بانك ب بدهكار شده باشد و بانك ب نيز 15 واحد به بانك الف بدهكار باشد تسويه ناخالص آن است كه هر دو تراكنش به صورت مجزا ( ناخالص ) ثبت و تسويه گردند .

- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .

- عضو : بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مي باشند كه با مجوز بانك مركزي ج.ا.ا فعاليت و با امضاي موافقتنامه به عضويت سامانه تسويه ناخالص آني درآمده است .

- تراكنش : عبارت است از يك مبادله مالي بين دو عضو صادركننده و ذينفع كه بر اساس دستور پرداخت صادر كننده آغاز و با بدهكار شدن حساب فني صادركننده و بستانكار شدن حساب فني ذينفع خاتمه مي يابد .

- تسويه گر : بانك مركزي با حسابي كه براي اعضا افتتاح كرده ، تراكنش هاي بين بانكي اعضا را از طريق حساب هاي مزبور به انجام مي رساند .

- راهبر : بانك مركزي راهبري سخت افزارها و نرم افزارهاي " ساتنا " و اداره امور روزانه و مسايل عملياتي را بر عهده دارد .

- حساب فني ( Technical Account ) : عبارت است از حساب عضو در ساتنا كه تك تك تراكنش هاي ساتنا در آن اعمال مي گردد . مانده نهايي حساب فني در پايان روز به حساب تسويه عضو منتقل مي گردد و بر اين اساس مانده حساب فني در پايان روز كاري همواره صفر است .

[1] - بر مبناي تعاريف و اصطلاحات دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه كه طي بخشنامه شماره ن پ/1354 مورخ 30/9/1385 بانك مركزي ج.ا.ا به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است .

- حساب تسويه ( Settelment Account ): عبارت است از حساب جاري عضو نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي كه نتيجه نهايي تراكنش ساتنا ( حساب فني ) در آن منعكس مي گردد . موجودي حساب تسويه در ابتداي روز كاري به حساب فني منتقل گرديده و در طي روز نيز امكان انتقال وجوه واريز شده به حساب فني و بالعكس وجود دارد .

- تاريخ صدور : عبارت است از تاريخ ارائه دستور پرداخت به بانك از سوي مشتري.

- تاريخ موثر : عبارت است از تاريخي كه صادركننده، براي اجراي دستور پرداخت مشخص كرده است . بديهي است در صورتي كه تاريخ مشخص شده روز كاري نباشد ، اولين روز كاري پس از تاريخ مشخص شده به عنوان تاريخ موثر در نظر گرفته مي شود.

- روز كاري : عبارت است از روزهايي از تقويم رسمي كه ساتنا دريافت ، پردازش و ارسال دستورهاي پرداخت را مي پذيرد .

- ساعات كاري : عبارت است از بازه زماني در هر روز كاري كه ساتنا دريافت ، پردازش و ارسال دستورهاي پرداخت را مي پذيرد .

- BIC ( Bank Identifer Code ) : شماره منحصر بفردي است كه به هر عضو اختصاص مي يابد و وسيله است كه بانك مركزي ج.ا.ا اعضا را با آن شناسايي مي كند .

ساتنا انواع تراكنش هاي زير را پوشش مي دهد :

v تراكنش هاي بين اعضا ( Bank2Bank ) : دستور پرداختي است كه صادر كننده و ذينفع نهايي آن هر دو عضو باشند .

v تراكنش بين مشتريان ( Customer2Customer ) : دستور پرداختي است كه صادر كننده و ذينفع نهايي آن ، هر دو مشتريان اعضا باشند . در اين گونه تراكنش جزئيات مربوط به مشخصات و حساب صادركننده و ذينفع نهايي در دستور پرداخت ذكر مي گردد .

v تراكنش بين عضو و مشتري ( Bank2Customer ) : دستور پرداختي است كه صادر سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ كننده آن عضو و ذينفع نهايي آن مشتري عضو ديگري باشد . در اين گونه تراكنش ها جزئيات مربوط به مشخصات و حساب ذينفع نهايي در دستور پرداخت ذكر مي گردد .

v تراكنش بين مشتري و عضو ( Customer2Bank ) : دستور پرداختي است كه صادركننده آن مشتري و ذينفع نهايي آن عضو ديگري باشد. در اينگونه تراكنش ها جزئيات مربوط به مشخصات و حساب صادركننده در دستور پرداخت ذكر مي گردد .

v تراكنش هاي پاياپاي : دستور پرداختي است كه توسط بانك مركزي و بر اساس نتيجه پاياپاي يك مركز پاياپاي صادر شده و طي آن حساب برخي اعضا بدهكار و حساب برخي ديگر از اعضا بستانكار مي شود .

v پرداخت هاي عهده بانك مركزي به دليل قطع ارتباط عملياتي يك عضو .

ويژگي پيام هاي دستور پرداخت در ساتنا :

دستور پرداخت هاي ارسالي به ساتنا بر مبناي اولين صادره از اولين وارده (FIFO) پردازش و تسويه مي گردد مگر آن كه اولويت خاصي از طرف بانك مشخص شده باشد .

دستور پرداخت در ساتنا منحصرا به صورت برخط (Online) دريافت مي شود.

قالب دستور پرداخت ها منطبق با پيام هاي سوئيفتي بوده و با فرمت XML صادره مي گردند .

هر دستور پرداخت داراي اولويت پرداخت مي باشد بدين مفهوم كه بانك فرستنده تعيين مي نمايد كه كدام دستور پرداخت زودتر مبادله گردد . اين اولويت توسط عددي كه بين 0 تا 99 است مشخص مي شود . عدد 0 اولين اولويت و عدد 99 آخرين اولويت پرداخت مي باشد .

دستور پرداخت ها بدوا توسط كاربران شعب در شعب تابعه بانك توليد و توسط كاربران ارشد مستقر در دايره RTGS مديريت امور مالي تاييد و ارسال مي گردد .

هر دستور پرداخت در صورت وجود كفايت موجودي حساب فني نزد بانك مركزي قابل پرداخت مي باشد . امكان حذف هيچ دستورپرداختي پس از صدور پيام ميسر نبوده و در صورت عدم كفايت موجودي ، دستور پرداخت در نوبت انتظار مي ماند تا نهايتا به يكي از طرق ذيل تسويه گردد :

در صورت وجود كفايت موجودي در همان روز : از نوبت انتظار خارج و پرداخت مي گردد ( دريافت اعلاميه بدهكار).

در صورت عدم كفايت موجودي در همان روز : بانك مركزي ج.ا.ا دستور پرداخت را ابطال و به مرجع مربوطه برگشت مي زند.

هر يك از دستور پرداختها در ساتنا تنها زماني انجام شده تلقي مي گردد كه تسويه شده باشد .

آشنایی با دو سامانه «ساتنا» و «پایا»

‌می‌متالز - ساتنا مخفف سامانه تسویه ناخالص آتی و پایا نیز به معنای سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی یا ACH است.

به گزارش می‌متالز، ساتنا و پایا را می‌توان محصولاتی از بانکداری الکترونیک دانست که امکان واریز و انتقال وجه را از طریق اینترنت و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک برای مشتریان فراهم می‌کنند. این دو سامانه در نگاه اول شاید بسیار شبیه به یکدیگر به نظر برسند که می‌توان گفت در واقعیت نیز به همین شکل است، اما تفاوت‌های اندک بین این دو سامانه وجود دارد که موجب تفاوت کلی آن‌ها در نوع کاربردشان شده است.

ساتنا مخفف سامانه تسویه ناخالص آتی و پایا نیز به معنای سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی یا ACH است.

ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) سیستمی است که به مشتریانِ یک بانک امکان می‌دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله‌ای را به هر حسابی در هر بانکی به صورت «همان روز» انجام دهند. ساتنا جایگزین مناسبی برای چک‌های رمزدار بین بانکی است که به جای ابزار‌های سنتی کاغذی از ارتباطات الکترونیک بین بانکی استفاده می‌کند.

پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد. این سامانه یکی از دستـور پرداخت‌های گروهی است که عمدتاً برای پرداخت‌های تجاری کاربران شرکتی و سازمانی نظیـر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت‌های انتقالی با تعداد زیاد کاربرد دارد.

حواله پایا نیز مانند ساتنا، برای انتقال وجه بین بانکی با استفاده از شماره شبا استفاده می‌شود، اما تفاوت ساتنا و پایا در سقف وجه انتقالی و مدت زمانی است که این انتقال طول می‌کشد. در سیستم ساتنا، فرایند انتقال وجه، نهایتا نیم ساعته انجام می‌گیرد، ولی در سیستم پایا انجام کامل پرداختی سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ و جابجایی وجه بین یک تا دو ساعت زمان می‌برد.

طبق اعلام بانک مرکزی، تسویه‌های پایا، دو بار در روز انجام می‌گیرد و با این سامانه، انتقال وجه از سپرده شما در بانک به حساب‌های متمرکز سایر بانک‌ها حداکثر سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ تا ۲۴ ساعت و به حساب‌های غیرمتمرکز دیگر بانک‌ها حداکثر تا ۴۸ ساعت انجام می‌شود.

در مقابل، انتقال وجه ساتنا تنها در ساعات اداری بانک‌ها صورت می‌گیرد و در صورتی که پس از ساعات اداری، درخواستی را ثبت کنید، به روز بعد موکول می‌شود. ضمن اینکه انتقال وجه ساتنا هیچ سقفی ندارد؛ اما برای انتقال وجه پایا، سقف ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

همچنین از مزایای به‌کارگیری ساتنا می‌توان به امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات اشاره کرد.

حواله الکترونیک پول از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانک دیگر، اثرات مثبتی در ارائه خدمات بانکی دارد یعنی مشتری با یک بار مراجعه به بانک حواله دهنده، این خدمت را دریافت می‌کند؛ در حالیکه با چک‌های رمزدار لازم است به بانک دریافت کننده وجه نیز مراجعه کند؛ بنابراین حواله الکترونیکی بین بانکی موجب کاهش مراجعه به شعب بانک‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، استفاده از چک‌های رمزدار و ایران چک برای انتقالات بین وجوه بین بانک‌ها مستلزم حمل فیزیکی آن‌ها توسط مشتری است که خطرات گم شدن، سرقت و نظایر آن را دربردارد. ضمن اینکه تردد بین بانک مبدأ و مقصد هزینه‌ای است که مشتری پرداخت می‌کند.

روش های انتقال وجه: ساتنا، پایا، کارت به کارت

انتقال وجه

انتقال وجه از جمله کارهایی است که همه ما به‌طور مداوم در حال انجام آن هستیم. این کار چندان پیچیده نیست اما بهتر است که وقتی با آن زیاد سر و کار داریم، تمام جزییاتش را بدانیم. به همین خاطر در ادامه این مطلب به معرفی تمام روش‌های پرداخت پول می‌پردازیم.

انتقال وجه با کارت از طریق خود پرداز

به طور معمول سقف انتفال پول از خودپرداز ۶ میلیون تومان است اما باید در نظر گرفت که این مبلغ با توجه به خودپرداز و حساب مقصد متفاوت خواهد بود. مثلا باید در نظر بگیرید که اگر از بانک خودتان نسبت به پرداخت پول اقدام کنید، کارمزد پرداخت نخواهید کرد و سقف پرداخت هم به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. باید در نظر گرفت که کارمزد انتقال پول برای مبالغ کمتر از ۱ میلیون تومان، ۵۰۰ تومان، برای یک الی دو میلیون تومان، ۷۰۰ تومان و در نهایت برای دو الی سه میلیون تومان ۹۰۰ تومان است.

انتقال پول به روش سانتا و پایا

سانتا و پایا از پرطرفدارترین روش‌های انتقال پول در ایران هستند که کاربر با استفاده از آن‌ها هیچ کارمزدی دریافت نخواهد کرد. این دو سامانه به ترتیب برای انتقال مبالغ کلان و خرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت این دو روش به میزان مبلغی که برای انتقال در نظر گرفته شده بستگی دارد. برای مثال سانتا که خلاصه «سامانه تسویه ناخالص آنی» است برای مبالغی تا ۱۵۰ میلیون ریال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر از سامانه پایا هم می‌توان برای انتقال مبلغ تا ۵۰ میلیون تومان استفاده کرد.

باید در نظر گرفت که این سامانه به صورت آنی پول را انتقال نمی‌دهند و این کار طی دو الی سه سیکل ۲۴ ساعته انجام خواهد شد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که برای استفاده از این سامانه نیاز به استفاده از شماره شبای حساب مقصد دارید.

انتقال پول با استفاده از همراه بانک

با استفاده از همراه بانک می‌توانیم پول خودمان را به حساب‌های خودمان، حساب‌های دیگرانی که در بانک‌ما حساب دارند و نیز به حساب‌های دیگران در سایر بانک‌ها انتقال دهیم. بانک‌ها برای انتقال مطمئن‌تر وجوه، مکانیسم‌های امنیتی مانند دستگاه رمزیاب یا توکن و یا تایید پیامکی را به کار می‌گیرند. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از این روش‌ها، سقف انتقال وجه افزایش پیدا خواهد کرد.

انتقال وجه در اینترنت

شرایطی که برای انتقال پول در اینترنت تعریف شده، دقیقا همان شرایط عمومی انتقال وجه را دارد. با این تفاوت که به دستور بانک مرکزی، مشتری بانک برای انتقال وجه اینترنتی از یک کارت بانکی به کارت دیگر حتما باید از درگاه اینترنتی بانک مبدا اقدام کند. لازم به ذکر است که بسیاری از بانک‌ها در سیستم اینترنت بانک خود از سامانه سانتا و پایا پشتیبانی می‌کنند و در نتیجه با استفاده شماره شبا خود می‌توانید از این روش‌ها هم در اینترنت بانک استفاده کنید.

برای انتقال وجه اینترنتی نیاز است که حتما شماره CVV2، رمز دوم، تاریخ انقضا کارت به همراه شماره کارت خود را به همراه داشته باشید. این اطلاعات برای حفاظت بانک از اطلاعات حساب شما و امنیت بیشتر مورد نیاز است. لازم به ذکر است که در حال حاضر سقف کارت به کارت اینترنتی به ۳ میلیون تومان رسیده است.

نوشته های مرتبط: سقف کارت به کارت

انتقال وجه با کدهای USSD

با استفاده از این روش دیگر بدون هیچ نیاز به نرم‌افزار می‌توانید پول را به صورت سریع انتقال دهید. البته برای استفاده از این نوع کارت به کارت باید کارت‌های خود را در سامانه پیوند بانک مرکزی تعریف کنید. لازم به ذکر است که این روش ریسک استفاده بیشتری نسبت به روش‌هایی دارد که پیش از این در مورد آن‌ها صحبت کردیم و همین قضیه هم باعث شده تا بعضی از بانک‌ها مثل پاسارگارد و ملی نتوانند چنین خدماتی را ارائه دهند. بانک صادرات هم سرویسی با نام «هم‌بانک» دارد که با استفاده از کد ستاره ۷۱۹ مربع قابل استفاده است. این سرویس امکان انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتری مشخص را بدون محدودیت و بدون کارمزد فراهم می‌کند.

در بانک ملت، خدمات USSD تحت عنوان کدبانک، با کد #۷۱۲* و تنها بین مشتریان همین بانک تعریف شده. در بانک پارسیان، این خدمت تحت عنوان دیجی بانک و با کد #۷۰۱* تعریف شده است. شما می‌توانید از حساب خود به حساب پارسیانی دیگر پول را بدون محدودیت تا سقف ۵۰ میلیون تومان انتقال دهید.

به خاطر این که این روش در حال حاضر چندان محبوب نیست و امنیت چندان بالایی هم ندارد، استفاده از آن هم چندان آسان نیست و یه همین خاطر هم اکثر افرادی که به طور پیوسته در حال انتقال پول هستند، معمولا از USSD استفاده نمی‌کنند.

انتقال وجه از طریق شعب بانکی

برای انتقال نامحدود پول بهترین راهی که پیش روی شماست مراجعه به شعب بانکی است. برای انتقال از طریق شعبه بانک به بانک دیگر باید به بانک خودتان مراجعه کنید و درخواست انتقال از طریق سامانه سانتا و پایا را به ثبت برسانید. امکان انتقال وجه با استفاده از چک‌های بانک و مراجعه از بانک مبدا به بانک مقصد و نقد کردن پول هم وجود دارد اما با حضور سامانه‌های پایا و سانتا روش دوم منطقی‌تر و در دوران پاندمی ویروس کرونا امن‌تر است.

همچنین اگر طرف مقابل در بانک شما حساب داشته باشد، با حضور در بانک خودتان می‌توانید بدون هیچ محدودیتی هر چقدر که پول خواستید را به مقصد مقصد منتقل کنید. لازم به ذکر است که برای انجام تمام این روش‌های انتقال پول حضوری و به طور کلی انجام هر کار بانکی، در اختیار داشتن کارت ملی سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ الزامی است.

انتقال وجه از طریق اپلیکیشن شاپ

این روز‌ها با استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت هم می‌توان پول را میان حساب‌های مختلف جابجا کرد. با استفاده از اپلیکیشن خود بانک مربوطه می‌توان تا ۳ میلیون تومان کارت به کارت انجام داد و اپلیکیشن‌های پرداختی مربوط به سرویس‌های پرداخت مثل شاپ هم تا یک میلیون تومان قابلیت کارت به کارت دارند.

در اپلیکیشن شاپ امکان کارت به کارت از مبدا بانک های بانک ایران زمین، شهر، ملی ایران، اقتصاد نوین، دی، حکمت ایرانیان، تجارت، سرمایه، موسسه ملل، آینده، انصار و مهر اقتصاد به سایر بانک‌های عضو شبکه شتاب وجود دارد.

مشاهده گزارش تراکنش‌های انجام‌شده در اپلیکیشن، خرید شارژ سیم‌کارت ایرانسل، رایتل و همراه اول، استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی خودرو و خدمات پرداختی دیگر از جمله ویژگی‌های اپلیکیشن شاپ هستند. برای اطلاع کامل از خدمات این اپلیکیشن می‌توانید به سایت رسمی شاپ مراجعه کرده و با مراجعه به کافه بازار و گوگل پلی این اپلیکیشن را دانلود کنید.

برای دارندگان سیستم‌عامل iOS هم امکان استفاده از نسخه وب اپلیکیشن شاپ یا دانلود مستقیم آن از استور سیب ایرانی وجود دارد.

چه سوالی در زمینه جابجایی پول دارید؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم.

دریافت شماره شبا سریع از همه بانک‌ها+ لینک و اسامی

شناسه حساب بانکی ایران «شبا»
انتقال پول از هر حساب شما در هر بانک به حساب دیگر در بانک دیگر بصورت الکترونیکی ، با پیاده سازی سامانه تسویه ناخالص آنی «ساتنا» و سامانه پایاپای الکترونیک «پایا» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.
به این ترتیب انتقال پول به حسابی در بانک دیگر، به سادگی دریافت نقدی و واریز به حساب در همان بانک قابل انجام است.
تحقق این امر تحولی عظیم در نظام بانک کشور به شمار می رود و اثرات فوق العاده مثبتی ازجمله کاهش تقاضای عمومی برای اسکناس، ایران چک، چک های رمزدار، کاهش مراجعه به شعب بانکها، کاهش ترددهای درون شهری و… خواهد داشت.
به منظور تسریع در واریز وجه به حساب مقصد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1388/3/12 ساختار یک شناسه منحصر به فرد را برای هر حساب بانک اعلام کرد.

شبا چیست؟
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند.
تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، مطابق با استاندارد ISO-13616 است.
آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از «شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
همچنین شما می توانید از «شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید.

مزایای شبا:
«شبا» جایگزین شماره حساب های فعلی نمی شود، بلکه به عنوان یک شماره استاندارد در کنار آنها قرار می گیرد. برای هر حسابی که دارید، می توانید یک «شبا» برای انواع حسابها مانند جاری، سپرده، تسهیلات و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وجود «شبا» مزایای زیر را برای مشتریان و بانک در بر دارد:
1- «شبا» تمام اطلاعات یک شماره حساب معمولی را دارد. با داشتن «شبا» می توانید وجه را به آن منتقل کرده یا از طریق آن پول دریافت کنید، بدون اینکه نگران سایز جزئیات حساب باشید.
2- برای حواله هایی که از «شبا» در آنها استفاده می شود، نیاز به دانستن، ذکر و کنترل هیچگونه اطلاعاتی نظیر نام بانک، نام یا کد شعبه، شماره حساب، نوع حساب و درگیری با کدهای مختلف و گوناگون ندارید. تمامی این داده ها در «شبا» وجود دارند.
3- اگر اشتباه یا سهوی در ورود «شبا» پیش آید، سامانه های بانکی از اشتباه مشتری (در اعلام شبا) یا متصدی بانک (در ورود اطلاعات شبا) آگاه شده و آن را گزارش می کنند. به این معنی که اگر مشتری یا متصدی بانک یک یا چند رقم از «شبا» را به اشتباه وارد کند، سیستم با کنترل محتوای «شبا» به او اعلام می کند که اشتباهی رخ داده است و باید «شبا»ی وارد شده را مجدداً کنترل کند.
این ساز و کار«شبا» امکان خطای مشتری و متصدی بانک در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حسابهای دیگر را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
4- سامانه های حواله الکترونیکی کشور«ساتنا» و «پایا» بر اساس «شبا» فعالیت می نمایند، بنابراین دانستن «شبا»ی حساب برای انجام حواله بین بانکها برای همه مشتریان بانک ها ضرورت دارد.

شبای بین المللی:
«شبا» در مبادلات بین المللی نیز کاربرد مهمی دارد.«شبا» بر اساس استاندارد IBAN (مخفف International Bank Account Number) ایجاد شده است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان – شامل تمام کشورهای اروپایی – به عنوان استاندارد شماره حساب بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.
«شبا»ی بین المللی با افزودن IR به «شبا»ی داخلی ساخته می شود و می تواند در مبادلات بین المللی استفاده شود.

نمایش شبا:
نمایش در سیستمهای رایانه ای: در سیستمهای رایانه ای، «شبا» مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می شود، مانند این نمونه:
IR980150000000012345678901
نمایش در اشکال نوشتاری: در اشکال نوشتاری، مانند فرم ها و نامه ها، از سمت چپ، بین هر چهار کاراکتر، یک فاصله قرار می گیرد. در نتیجه کد «شبا» در فرم نوشتاری شامل 6 دسته چهار کاراکتری و یک دسته 2 کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان مثال «شبا»ی مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می شود:
IR98 0150 0000 0001 2345 6789 01

milad foam

با وجود افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، هنوز مشتریان بانک‌ها ترجیح می‌دهند از خدمات حضوری در شعبه (سنتی) استفاده کنند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، کارمزد خدمات بانکی با هدف فرهنگ‌سازی در بین مردم افزایش یافت تا مردم به جای استفاده از خدمات در داخل شعبه، از ابزارهای بانکداری الکترونیک استفاده کنند تا به این ترتیب استفاده از بانکداری الکترونیک در بین مردم گسترش یابد. یکی از این ابزارها، سامانه سانتا (سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی است که از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی شده و از شهریور 1386 تبادلات مشتریان بانکی به یکدیگر را نیز به انجام می‌رساند. مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.

وجوه حواله شده ساتنا حداکثر تا پایان وقت اداری درخواست حواله به حساب مقصد واریز می‌شود و جایگزینی برای انواع چک‌های رمز‌دار بین بانکی و اسکناس و چک‌های مسافرتی است.

با وجود اعلام و تشویق بانک مرکزی به استفاده مردم از سیستم ساتنا، آمار روزانه بانک‌ها نشان‌دهنده ادامه روند سنتی ارائه خدمات به مشتریان است.
آمار روزانه استفاده مردم از خدمات ساتنا در هفته گذشته در 18 بانک و موسسه کشور فقط 8هزار و 832بار است. به این معنا که هنوز مشتریان بانک‌ها ترجیح می‌دهند کارمزدهای بالای خدمات بانکی را بپردازند.

یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله به گفته مهران شریفی، مدیر اداره کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، آماده نبودن نرم‌افزارهای برخی شعب بانک‌ها است. بنابراین، این امر باعث شده مشتریان این شعب مجبور به پرداخت کارمزدهای مصوب باشند. اما به گفته شریفی تا پایان هفته جاری، اکثر شعب بانک‌ها به سامانه ساتنا متصل می‌شوند. وی معتقد است: برخی مشکلات مطرح شده از سوی مشتریان بانک‌ها مبنی بر آنی نبودن ساتنا مربوط به خود بانک‌ها است و نه سامانه ساتنا. این در حالی است که برخی مشتریان با انتقاد از افزایش یکباره نرخ کارمزدها، از عملکرد سامانه یا به گفته مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت، از عملکرد شعب ناراضی‌اند. یکی از مشتریان بانکی با انتقاد از اینکه چرا سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ یکباره برخی از کارمزدها تا هفت برابر افزایش پیدا کرده‌اند، از وجود سیستمی به نام ساتنا اظهار بی‌اطلاعی کرد.

حتی در پی مراجعه وی به شعبه بانک و درخواستش به منظور کسب اطلاع از سیستم ساتنا، یکی از کارمندان بانک نیز از چگونگی کار سامانه ساتنا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت این سیستم هنوز در شعبه‌‌شان راه‌اندازی نشده است. جدا از همه کاستی‌های فوق، برخی عملکرد شعب بانک‌ها که در آمار عملکرد روزانه ساتنا در سایت بانک مرکزی منعکس می‌شود نیز حاکی از وجود مشکلاتی به عنوان نمونه بانکی باحدود سه ‌هزار شعبه در سطح کشور دارای آمار عملکرد ساتنا به میزان صفر و یا 41 بار در برخی روزها است.تقریبا آمار فوق در مورد اکثر بانک‌ها صادق است و سامانه تسویه ناخالص آنی برای بسیاری از مشتریان بانک‌ها به معنای سامانه تسویه ناخالص آنی است که حتی به گفته یکی از این مشتریان آنی بودن در نظام بانکی به معنای سه‌روزه بودن تسویه است.

(ما گروه صنعتی میلاد فوم مازندران آمده ایم ‌ برای ماندن آمده ایم تا بسازیم برای فردایی بهتر )

ارتباط با ما : مازندران .شهرک صنعتی محموآباد.انتهای خیابان شقایق.

تلفنهای تماس :
50 - 01227782147 و 01227782005
فکس : 01227782149
ایمیل:[email protected]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.