تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار


تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها

در اواسط سال 1391 با اعمال تحریم‌ها و کاهش ارز حاصل از صادرات نفت، تنظیم بازار ارز توسط دولت غیرممکن و نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع گردید و در پی آن معادل ریالی تسهیلات ارزی شرکت‌ها چند برابر شد و این تفاوت می بایست به زیان تسعیر ارز دوره منظور می گردید، در این راستا سازمان حسابرسی در مرداد ماه 1392 با اصلاح استاندارد حسابداری 16 با لحاظ شرایطی، مجوز انتقال زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی ارزی را به بهای تمام شده دارایی‌های ایجاد شده صادر نمود. در تحقیق حاضر بررسی شده است که سرمایه‌گذاران، با اعمال استاندارد اصلاح شده، افزایش‌گزارشگری سود این شرکت‌ها را ‌به عنوان یک خبر خوب در بازار تلقی نموده یا اینکه این امر را هموارسازی‌ سود و موجب ‌کمبود‌ نقدینگی‌آتی این شرکت‌ها پیش‌بینی کرده و آن را علامت مثبتی نمی‌دانند. بدین منظور با مقایسه میانگین درصد تغییرات ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‌های نمونه قبل و پس از اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 و اجرای آزمون ناپارامتری رتبه علامت ویلکاکسون مشخص گردید: در بازه‌های زمانی 21 و30 روزه ارزش‌ مبادلات ‌سهام بعد از اصلاح استاندارد " آثار تغییر در نرخ ارز" نسبت به قبل‌کاهش‌ ‌یافته است و در بازه‌های زمانی 21، 30 و 50 روزه حجم ‌مبادلات‌ تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار سهام بعد از اصلاح استاندارد " آثار تغییر در نرخ ارز" نسبت به قبل‌کاهش ‌یافته است.

تسعیر ارز در بورس چیست؟ معرفی انواع روش های آن

تسعیر ارز

نرخ ارز خارجی (دلار، یورو و…) یعنی تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار مقداری از واحد پولی ملی که برای به دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. وجه مبادله‌ای میان یک شرکت مستقر در ایران و شرکتی در خارج از کشور، اغلب یک ارز رایج است؛ برای مثال دلار آمریکا به تبدیل ارز توسط شرکت‌ها به پول رایج کشور خود تسعیر می‌گویند؛ مثلاً شرکتی که در ایران مستقر است، هزار دلار بابت محصول خود از یک شرکت انگلیسی دریافت می‌کند. ثبت این هزار دلار در دفاتر حسابداری به ریال و همین‌طور تبدیل آن به پول رایج، تسعیر نام دارد. نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر به کار گرفته می‌شود؛ به نحوی که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد. اگر عملیات مالی یک شرکت به ریال ثبت شود، باید تمام معاملات ارزی آن به ریال تبدیل گردد. این تبدیل واحد پولی را تسعیر ارز می‌گوییم. تسعیر ارزی درواقع نوعی تجدید ارزیابی در دارایی‌های ارزی است. بدین‌صورت که ارزش ریالی دارایی‌های ارزی با نرخ‌های جدید محاسبه می‌شود. باید توجه داشت که فرقی اساسی میان تبدیل ارز و تسعیر وجود دارد؛ به این معنا که در تبدیل ارز، دارایی به‌طور واقعی از یک واحد پولی به واحد پول دیگری تغییر می‌کند، اما در تسعیر ارز، دارایی بدون تغییر باقی می‌ماند و تنها مبنای ارزیابی تغییر خواهد کرد.

معاملات ارزی به شرح زیر است:

  1. خرید و فروش کالاها و خدماتی که قرار است بهای آن‌ها به ارز پرداخت یا دریافت شود.
  2. استقراض یا اعطای تسهیلاتی که قرار است تسویه آن‌ها به ارز صورت بگیرد.
  3. معاملات ناشی از قراردادهای ارزی اجرانشده که یک طرف آن واحد تجاری باشد.
  4. معاملات مربوط به تحصیل یا فروش دارایی‌ها و تقبل یا تسویه بدهی‌ها به ارز

هدف از تسعیر

به‌کمک تسعیر ارز شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند میزان واقعی سود یا فروش خود را بررسی کنند. درواقع با تغییر نرخ ارز، صورت و عملکرد مالی این شرکت‌ها نیز تغییر می‌کند.

ثبت تسعیر ارز

واحد تجاری می‌تواند فعالیت‌های خارجی خود را از دو طریق انجام دهد. ممکن است معاملاتی را به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. موضوعات اصلی در حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی عبارت از این است که چه نرخی برای تسعیر به کار گرفته شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورت‌های مالی شناسایی شود. هدف این است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد تا این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی تصویری مطلوب از نتایج عملکرد واحد تجاری ارائه می‌دهند.

برای انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت‌های مالی واحد تجاری باید معاملات ارزی و صورت‌های مالی عملیات خارجی به واحد پول گزارشگری (ریال) تسعیر شود. موضوعات اصلی در حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی عبارت از این است که چه نرخی برای تسعیر به کار گرفته شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورت‌های مالی شناسایی شود. در کشور ما به‌دلیل بالابودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، تقریباً همه واحدهای تجاری از جمله واحدهایی که به واردات یا صادرات می‌پردازند، درگیر این مسئله هستند.

برای ثبت تسعیر، در تاریخی که معامله اولیه انجام می‌شود، ابتدا ثبت اولیه معامله ارزی براساس نرخ ارز به ریال و سپس در برنامه حسابداری بر مبنای نوع معامله که فروش یا خرید بوده ثبت می‌شود. هدف این است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد که نتایج آن با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد.

در صورت‌های مالی تسعیر در دو دسته از اقلام نمود می‌یابد:

  1. اقلام پولی (مانند موجودی نقد، سپرده کوتاه‌مدت و اوراق مشارکت) تغییر نرخ تسعیر ارز در این اقلام اثرگذار است و می‌تواند به سود یا زیان برای شرکت‌ها منجر شود.
  2. اقلام غیر پولی (مانند موجودی کالا، پیش‌پرداخت یا پیش‌دریافت) تغییر نرخ تسعیر ارز در این اقلام اثر ندارد.

روش های تسعیر ارز

برای محاسبه نرخ ارز به‌طورکلی ۳ روش اصلی وجود دارد که حسابداران از آن‌ها استفاده می‌کنند.

تسعیر روزانه

تسعیر ماهانه یا در دوره مالی مشخص

تسعیر سالانه

تأثیر نرخ ارز بر شرکت‌ها

اگر شرکت‌ها عموماً واردکننده باشند، با توجه به اینکه پرداخت‌های آن‌ها با ارز خارجی است، درصورت افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند و این مورد درباره شرکت‌های صادراتی بالعکس است؛ بدین‌معنا که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، با توجه به اینکه این شرکت‌ها ارز دریافت می‌کنند، از این موضوع منتفع می‌شوند. بسیاری از بانک‌ها نیز به‌دلیل مراودات خارجی تحت تأثیر نرخ تسعیر ارز هستند. اگر بانک‌ها دارایی‌های ارزی داشته باشند، از افزایش نرخ تسعیر منتفع می‌شوند و در صورتی که بدهی‌های ارزی آن‌ها از دارایی‌های ارزی‌شان بیشتر باشد، این امر تأثیر منفی خواهد داشت. هریک از بانک‌ها برخی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور دارند که از محل آن‌ها، سود و زیانی شناسایی می‌شود؛ درحالی‌که با تغییر نرخ تسعیر، این رقم به نسبت رقم قبلی، سود هر سهم را به‌صورت دفتری بالاتر می‌برد که البته این سود قابل‌توزیع نیست، اما اوضاع بانک‌ها را به لحاظ ترازنامه‌ای بهبود می‌بخشد؛ به‌ویژه اینکه بانک‌هایی که مازاد ذخیره ارزی دارند، می‌توانند بهره بیشتری از این تغییر نرخ تسعیر ببرند.

همچنین در بسیاری از بانک‌ها که شعب خارج از کشور دارند، مقدار زیادی از دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است، اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک‌الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند و به همین دلیل بانک‌ها هر سال به‌شدت به دنبال بازنگری در نرخ تسعیر ارز هستند. همچنین در بسیاری از سال‌ها برخی بانک‌ها با داشتن پوزیشن منفی ارزی، در حال شناسایی سود تسعیر هستند که محل ابهام گسترده‌ای است. متأسفانه سودهایی که بانک‌ها طی چند سال اخیر شناسایی کردند، کیفیت چندانی نداشته است. تحقیقات نشان می‌دهد بین سود و زیان ارز و اندوخته ارزی شرکت با بازده سهام و سودآوری آتی، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و ارتباط تغییرات ارزی با بازده سهام و سودآوری آتی معکوس و معنادار است.

تاثیر اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به بورس

از بین مصوبات دولت برای حمایت از بورس اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز دیده می‌شود که این امر سودآوری بانک‌های دارای منابع ارزی با وضعیت مناسب را بیشتر می‌کند و می‌تواند منجر با مثبت شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه شود.

به گزارش نبض بورس، دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه مصوباتی را در نظر گرفته‌اند که در بین آن‌ها موافقت بانک مرکزی با اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز دیده می‌شود.

پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها متناسب با شرایط غیرتحریمی خبر داد و مؤثر واقع شدن آن در قیمت سهام بانک‌ها را مشروط به اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها دانست.

نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر بکار گرفته می‌شود، به‌ نحوی‌ که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۹ بانک‌ها را برای هر یورو، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام کرده بود.

برای پاسخ به اینکه اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها چه کمکی به بورس می‌کند، وحید شقاقی شهری_یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حق طبیعی سهامداران بانک‌ها بود تا بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها لحاظ شود تا سودآوی بانک‌هایی که دارای منابع تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار ارزی مناسبی هستند، تقویت شود.

وی افزود: به بازار سرمایه باید اجازه داده شود تا نیروهای عرضه و تقاضا آن را به تعادل برسانند. در مرداد سال گذشته شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحد افزایش پیدا کرد که به دلیل انتقال نقدینگی به سمت این بازار بود اما به تدریج خود را با دیگر بازارها به تعادل رساند که تعادل آن در شرایط فعلی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: هرگونه حمایت از بازار سرمایه به نوعی دستکاری کردن آن است و تعادل غیرواقعی در بازار ایجاد خواهد کرد اما اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و لحاظ کردن آن در صورت‌های مالی آن‌ها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد.

طبق گفته شقاقی، بانک‌هایی که وضعیت منابع ارزی آنها مناسب است، اگر نرخ تسعیر ارز را در ترازنامه آن‌ها درنظر بگیریم، ترازنامه آنها از لحاظ وضعیت درآمد و سودآوری بهتر خواهد شد به‌گونه‌ای که در دو سه روز اخیر شاهد مثبت شدن شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم.

بر اساس این گزارش، در آخرین معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته سه گروه بانک‌ها، خودرو و فلزات اساسی با بیشترین ارزش معاملات در زمره برترین صنایع بورسی قرار گرفتند و در این بین شاخص گروه بانک‌ها با رشد ۴.۲ درصدی بیشترین رشد را در میان سایر گروه‌ها داشت که استقبال از این گروه‌ها به خوشبینی به مذاکرات و دسترسی به ذخایر ارزی و مهم تر از همه اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها ربط دارد.

همچنین، در بازار امروز سرمایه نیز سهام بانک پاسارگاد با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد و نماد بانک ملت از جمله نمادهای پر تراکنش در طول بازار امروز بود.

در این میان برخی از منابع خبری چون مشاور رئیس جمهور می‌گویند که نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به ۱۶ هزار تومان افزایش یافته است.

در مورد تسعیر نرخ ارز در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

به گزارش بورس تابناک تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارز ش. دست بررسی است نرخ ارز محاسبه ارز ش گمرکی کالاهای وارداتی. برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی « نرخ سامانه. قانون امور گمرکی خواهد بود همچنین در سال جاری نرخ .

نرخ جدید تسعیر ارز برای هر دلار ۲۰ هزار تومان. و هر یورو ۲۲ هزار تومان اعلام شد این نرخ . نزدیک به شاخص میانگین ۶ ماهه نرخ نیما در سال.

به گزارش بورس تابناک بانک مرکزی مبنای تسعیر اقلام پولی. دارایی ها و بدهی های ارز ی برای گزارشگری مالی میان. این اساس نرخ جدید تسعیر هر دلار آمریکا ۲۰ هزار. موظف شد نرخ تسعیر دارایی های دولتی را معادل ۹۰.

اشخاص حقوقی و ۵- افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳. هزار تومان و حذف ارز است نگاهی به اعداد و. ارز ۴۲۰۰ تومان تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار و افزایش نرخ تسعیر است جدای از. اینکه موافق یا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ .

اینکه تعدادی از گروه های بانکی هم از افزایش نرخ . تسعیر ارز خود و از محل افزایش عملیات می توانند. سهامداری کردن در سال ۱۴۰۰ مثبت ارز یابی می شود و. ما باشد افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است این.

در بخشنامه ای نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و. بدهی های ارز ی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان. ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و. بدهی های ارز ی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان.

یک هفته پیش بحثی در ارتباط با اصلاح نرخ تسعیر . ارز بانک ها پیش آمد که سبب به وجود آمدن. ظاهرا با اصلاح نرخ تسعیر ارز مشروط بر اینکه سازمان. امور مالیاتی تفاوت قیمت نرخ ارز را مورد قبول قرار.

های متنوعی برای ارائه اطلاعات ارز شمند درباره شرکت ها به. وی اظهار داشت در مورد نرخ تسعیر ارز نیز با. دست آمده تمایل به سرمایه گذاری در سهام های ارز شمند. گرفت علیزاده همچنین اظهار داشت تخفیف در نرخ خوراک که.

ارز شمند درباره شرکت ها به سهامداران داریم تا این افراد. نرخ تسعیر ارز نیز با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه. در سهام های ارز شمند دارند اما امکان تامین مالی برای.

بانکی شده است اولین دلیل مربوط به شایعه تغییر نرخ . تسعیر ارز می باشد گفته می شود بعد از نامه. نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است. نرخ تسعیر ارز و اصلاحات اساسی برای بانک ها حالا.

پاسخ به این سوال که شورای عالی مالیات نرخ تسعیر . ارز بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با. لحاظ اینکه نرخ ارز ٢٥ هزار تومان و نرخ تسعیر . تصریح کرد تفاوت نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی و.

نرخ تسعیر ارز اشاره کرد که اثر حاصل از تغییرات. نرخ ارز در عملیات مالی به وسیله سیستم حسابداری کشف. و بررسی می شود برای انعکاس معاملات ارز ی و عملیات. خارجی در صورت های مالی واحد تجاری باید معاملات ارز ی.

سرمایه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد از نکات. کاهش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع است که حرکت. به سمت ارز تک نرخ ی بر روی گروه هایی که. اثرگذار خواهد بود و انتظار افزایش نرخ را در این.

بر این انتقاد کارشناسان در خصوص نرخ تسعیر و چاپ. صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و. یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در. بازار سرمایه به موضوع احتمال افزایش نرخ سود بانکی به.

دنیای اقتصاد» نشان می دهد ارز ش روز این صندوق برابر. که با توجه به ارز ش ۱۶ هزار میلیارد تومانی حدود. اساس ارز ش روز کل دارا سوم برابر ۲۷ هزار و. دولت را لحاظ کنیم ارز ش این صندوق سرمایه گذاری به.

دلیل تسعیر نرخ ارز است که وضعیت مطلوبی دارند در. افزایش نرخ ی که برای سیمانی ها مطرح شده سهام این. دهند مصطفی رضایی کارشناس بازار سرمایه بسیاری ازنمادهابه جذابیت نرخ .

نرخ تسعیر ارز اشاره کرد که اثر حاصل از تغییرات. نرخ ارز در عملیات مالی به وسیله سیستم حسابداری کشف. ارز ی و عملیات خارجی در صورت های مالی واحد تجاری. باید معاملات ارز ی و صورت های مالی عملیات خارجی به.

نرخ تسعیر ارز اشاره کرد که اثر حاصل از تغییرات. نرخ ارز در عملیات مالی به وسیله سیستم حسابداری کشف. ارز ی و عملیات خارجی در صورت های مالی واحد تجاری. باید معاملات ارز ی و صورت های مالی عملیات خارجی به.

تاثیر اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به بورس

از بین مصوبات دولت برای حمایت از بورس اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز دیده می‌شود که این امر سودآوری بانک‌های دارای منابع ارزی با وضعیت مناسب را بیشتر می‌کند و می‌تواند منجر با مثبت شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه شود.

به گزارش نبض بورس، دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه مصوباتی را در نظر گرفته‌اند که در بین آن‌ها موافقت بانک مرکزی با اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز دیده می‌شود.

پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها متناسب با شرایط غیرتحریمی خبر داد و مؤثر واقع شدن آن در قیمت سهام بانک‌ها را مشروط به اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها دانست.

نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر بکار گرفته می‌شود، به‌ نحوی‌ که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۹ بانک‌ها را برای هر یورو، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام کرده بود.

برای پاسخ به اینکه اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها چه کمکی به بورس می‌کند، وحید شقاقی شهری_یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حق طبیعی سهامداران بانک‌ها بود تا بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها لحاظ شود تا سودآوی بانک‌هایی که دارای منابع ارزی مناسبی هستند، تقویت شود.

وی افزود: به بازار سرمایه باید اجازه داده شود تا نیروهای عرضه و تقاضا آن را به تعادل برسانند. در مرداد سال گذشته شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحد افزایش پیدا کرد که به دلیل انتقال نقدینگی به سمت این بازار بود اما به تدریج خود را با دیگر بازارها به تعادل رساند که تعادل آن در شرایط فعلی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: هرگونه حمایت از بازار سرمایه به نوعی دستکاری کردن آن است و تعادل غیرواقعی در بازار ایجاد خواهد کرد اما اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و لحاظ کردن آن در صورت‌های مالی آن‌ها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد.

طبق گفته شقاقی، بانک‌هایی که وضعیت منابع ارزی آنها مناسب است، اگر نرخ تسعیر ارز را در ترازنامه آن‌ها درنظر بگیریم، ترازنامه آنها از لحاظ وضعیت درآمد و سودآوری بهتر خواهد شد به‌گونه‌ای که در دو سه روز اخیر شاهد مثبت شدن شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم.

بر اساس این گزارش، در آخرین معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته سه گروه بانک‌ها، خودرو و فلزات اساسی با بیشترین ارزش معاملات در زمره برترین صنایع بورسی قرار گرفتند و در این بین شاخص گروه بانک‌ها با رشد ۴.۲ درصدی بیشترین رشد را در میان سایر گروه‌ها داشت که استقبال از این گروه‌ها به خوشبینی به مذاکرات و دسترسی به ذخایر ارزی و مهم تر از همه اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها ربط دارد.

همچنین، در بازار امروز سرمایه نیز سهام بانک پاسارگاد با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد و نماد بانک ملت از جمله نمادهای پر تراکنش در طول بازار امروز بود.

در این میان برخی از منابع خبری چون مشاور رئیس جمهور می‌گویند که نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به ۱۶ هزار تومان افزایش یافته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.