آشنایی با اصطلاحات مهم بازارهای مالی


اصطلاحات بورس

اصطلاحات بورس

اصطلاحات بورس و مفاهیم کاربردی بورس که روزانه مورد استفاده قرار میگیرد جزو موارد بسیار کاربوردی است. که، باید با انها آشنا شوید. در این زمینه ۴۵ مفهوم بورسی را برای شما شرح می‌دهیم.

اصطلاحات بورس و مفاهیم کاربوردی

این مفاهیم برای این ارزشمند هستند و بسیاری از صحبت‌ها، بر اساس این مفاهیم می باشد. یعنی، برای انجام معاملات نیاز دارید آشنایی با اصطلاحات مهم بازارهای مالی از این مفاهیم به طور پیوسته استفاده کنین. در نتیجه، همواره باید تسلط کافی بر مساعل اشته باشید و از انها بهر بگیرید.

بازار اولیه و ثانویه بورس

بازار اولیه به معاملات گفته می شود که برای اولین بار سهامش مورد معامله قرار میگیرد. بنابراین به بازاری می گویند که در ان اوراق بهادار برای اولین بار مورد معامله قرار میگیرد. بازار اولیه برای ایجاد سرمایه برای صاحبان شرکت هاست. به این معنی که شرکت‌ها برای جذب سرمایه سهام خود را به فروش می گذارند. فروش سهام اولیه به صورت پذیره نویسی و توسط بانک نماینده شرکت و دیگر موسسات صورت می گیرد.

بازار ثانویه نیز یکی از اصطلاحات بورس می باشد که، به معاملت اوراق باهادار مورد معامله اولیه گفته می‌شود. نماد بازار ثانویه در کشور ما بورس است. در بازار ثانویه سهام شرکت ها به فروش می رسد.

قیمت اسمی سهام

قیمت اسمی همان قیمت اولیه سهام است که در بازار تهران ۱۰۰ تومن است. این به معنای قیمت اولیه سهم هر شرکت در روز اول می باشد. برای بدست اوردن ارزش مالی هر سهم عدد ۱۰۰ را در تعداد سهم هر شرکت ضرب می کنند. البته برای بدست اوردن تعداد هر سهم نیز می توانید ارزش هر شرکت را تقسیم بر عدد ۱۰۰ کنید.

پرتفو (Portfolio) یا پرتفوی

به سبدی از سهم شرکت‌ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری گفته می شود. خرید چند سهم متفاوت ریسک معاملات بورسی را کاهش می دهد. به طور مثال اگر ارز رشد قیمت داشته باشد، شرکت‌های صادرات کننده رشد می کنند و شرکت‌های وارد کنند افت قیمت سهم خواهند داشت. با داشتن هردوسهم می توانید از ضرر مالی جلوگیری کنید.

کد معاملاتی یا کد بورسی

کد بورسی یا کد معاملاتی عبارتند از، کد ثابت برای انجام معملات بورسی. برای انجاممعاملات دریافت کد بورسی الزامی است. هدف سازمان بورس از کد معاملاتی، سهولت در انجام معاملات بورسی می باشد. به طور کلی در سازمان بورس شما با کد بورسی شناسایی می شوید.

شرکت کارگزاری (Stock Brokerage Firm)

شرکت‌های کارگذاری، بنگاه‌های معملاتی هستند که کار خرید و فروش سهام را انجام می دهند. این شرکت‌ها نقش وکیل تام‌الاختیار خریدار و فروشنده را بازی می کنند. به عبارت دیگر، شرکت‌های کارگذاری نقش واسط بین سازمان بورس و سرمایه گذاران را برعهده دارند.

کارگزاری‌ها بنگاه‌های معاملاتی هستند، که خرید و فروش سهام از طریق آنها صورت می گیرد. در این خرید و فروش آنها وکیل تام‌الاختیار فروشنده و خریدار هستند. کارگذاران با انجام آزمون بورس و طبق شرایط خاص انتخاب میشوند. عملکرد شرکت‌های کارگذاری بر اساس قوانین سازمان بورس می باشد. از دیگر خدمات این شرکتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • صندوق سرمایه گذاری
 • مشاوره خرید و فروش
 • آموزش برای سرمایه گذاران

حدود ۱۷۰ شرکت کارگذاری وجود دارد که می توانید به دلخواه از آنها استفاده کنید.

در این دوره به شما اموزش داده می شود تا بتوانید مستقلا به انجام معاملات پر سود در بورس بپردازید

نماد شرکت‌های بورسی

نماد شرکت‌های بورسی، کد اختصاری می باشد که برای شناسایی انها در بورس مورد استفاده قرار میگیرد. به طور معمول، شامل حرف اول گروه صنعتی +بخشی از نام شرکت می‌باشد. البته نام برخی شرکت‌ها از این قاعده پیروی نمی کند.

دیگر اصطلاح بورس، سال مالی

منظور از سال مالی، شروع فعالیت مالی تا پایان یک سال فعالیت مالی است. سال مالی منطبق بر سال شمسی می باشد. علت استفاده از سال مالی، براورد سود و زیان سهام شرکت‌ها، و همچنین اراعه چشم انداز اینده از وضعیا سهام است.

شاخص بازار بورس

شاخص بازار بورس، به اعدادی که نشان دهنده ی وضعیت بازار طی دوره‌های قبل و جاری میباشد، گفته می شود. شاخص بازار بورس دارای انواع مختلف است که عبارتند از:

شاخص کل بورس : بازدهی کل بازار را نشان می دهد به همراه تغیرات مثبت و منفی. رشد و نزول قیمت تمامی سهام موجود در بورس، خود را در شاخص کل به صورت رشد و نزول نشان می دهد.
شاخص مالی : روند بازدهی شرکت‌های سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد.
شاخص صنعتی : روند بازدهی شرکت‌های غیرسرمایه گذاری می باشد. یعنی شاخص کل منهای شاخص مالی.
شاخص 50 شرکت فعالتر : معرفی فصلی ۵۰ شرکت فعا و برتر در زمینه ی سودهی می باشد.
شاخص بازده نقدی‌ : بازدهی شرکتها به از نظر بازده سود خالص می باشد.
شاخص بازده نقدی و قیمت : بازدهی شرکت‌ها به از نظر بازده سود خالص و قیمت میباشد.

سود پیشبینی شده در بازار بورس (EPS)

میزان سود به دست امده هر شرکت به ازای هر سهم بصورت پیشبینی شده میباشد.

در ابتدای سال مالی و با نظر هیئت مدیره هر شرکت، سود تخمینی اعلام میگردد که تاثیر مستقیم بر روی قیمت هر سهم دارد. برای فهمین میزان سود پیشبینی شده میتوانید، سود خالص هر شرکت را بر تعداد سهم تقسیم کنید تا سود بدست بیاید. سود خالص می شود کل سود منهای مالیات.

تعدیل سود

تعدیل سود عبارتند از تغیرات سود پیشبینی شده در طی یک سال مالی. این کار برای نزدیک کردن سود پیشبینی شده به رقم واقعی سود بعداز شروع سال مالی است که توسط هیئت مدیره انجام می شود. تعدیل سود می تواند به دو روش مثبت و منفی انجام شود. تعدیل مثبت برای افزایش سود و منفی برای کاهش سود پیشبینی شده.

بسته شدن نماد معاملاتی

بسته شدن نماد معاملاتی برای انجام هرگونه تغیر در اصول اساسی شرکت می باشد مانند:

 • تغییر محل
 • تعدیل EPS
 • افزایش سرمایه
 • تعیین اعضای جدید هیئت مدیره
 • هرگونه تغییر دیگری

در نتیجه معاملات بر روی سهام شرکت تا زمان تعیین شدن این موارد کاملا تعطیل خواهد بود و نامد شرکت در تابلوهای بورسی متوقف شده نشان داده می شود. بعد از تغیرات شرکت قیمت جدید برای هر سهم تعیین خواهد کرد و نماد شرکت به بازگشایی تغییر می کند.

مجمع سالیانه

به گردهمایی اعضای هیئت مدیره شرکت ها و سهامداران گفته می شود. این کار ۴ ماه بعد از سال مالی انجام می شود. در این گردهمایی وضعیت عملکرد شرکتها و تعیین سود مورد برسی قرار میگیرد. در این مجمع هیئت مدیره گزارشات سالیانه را به سهامداران اراعه می دهد و موظف است مواردی همچون تاریخ برگزاری مجمع، افزایش سود، افزایش سرمایه و غیره را در روزنامه رسمی چاپ کند.

سود تقسیمی در بورس (DPS)

یکی دیگر از اصطلاحات بورس و مفاهیم بورس سود تقسیمی، میزان سود بر اساس هر سهم پس از کسر مالیات می باشد. این سود از طریق شرکت به سهامداران داده می شود.

در اغلب موارد dsp از کوچکتر بوده و اختلاف انها به صورت اندوخه در اختیار شرکت قرار میگیرد. در موارد اندک این نسبت برعکس است و دلیل ان اضافه شدن اندوخته های قبلی به سهم سود سرماگذاران می باشد.

میزان اندوخته هر دوره ۵ درصد است و زمانی که به ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد از لحاظ قانونی دیگر اندوخته صورت نمیگیرد. از انجایی که شرکت‌ها پیوسته در حال توسعه هستند معمولا اندوخته به حداکثر میزان ۱۰ درصد نمی رسد.

مجمع فوق العاده در بورس

به گردهمایی اعضای هیئت مدیره و سهامداران برای تغیرات اساسی در اساسنامه شرکت گفته می شود. این کار در مواردی همچون تصمیم گیری برای تعیین اعضای هیئت مدیره و افزایش سرمایه و …. صورت میگیرد که سهامداران و هیئت مدیره در ان شرکت می کنند. بطور کلی به تمامی مجمع‌ها بجز مجمع سالیانه(مجمع معمولی) مجمع فوق‌العاده می گویند.

افزایش سرمایه از اصطلاحات بورس

معمولا شرکت ها برای افزایش منابع برای طرح های جدید نیاز به افزایش سرمایه پیدا می کنند و در همین راستا ابتدا مستندات خود را آماده کدره و در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.

روش‌های افزایش سرمایه
 • از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه
 • از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم
 • به وسیله محل صرف سهام

در روش اول از اندوخته استفاده می شود و نیازی به پرداخت هزینه از طرف سهامداران نیست. در روش دوم ۱۰۰ تومن به ازای هر سهم پرداخت می شود در غالب حق تقدم و در اختیار سهامداران قرار داده می شود. روش سوم با پذیره نویسی جدید و سهم جدید و فروش ان افزایش سرمایه صورت میگیرد.

دامنه نوسانات قیمت هر سهم

برای جلوگیری از بوجود امدن هرج و مرج و حباب در قیمت سهام بورس، حداکثر قیمت نوسانات در بازار بورس ۵٪ اعلام گردیده و قانون گذاری شده است. در این حالت حداکثر افزایش قیمت هر سهم با توجه به پایان روز قبل ۵ درصد می باشد.

سهام شرکتهایی که در بازار معاملات توافقی پایه فرابورس عرضه می شوند، دارای محدودیت نوسان قیمتی نیستند. در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران راجع به سهام این شرکت‌ها اینگونه توضیح داده شده است: «سهام این شرکتها جزء سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران نبوده و صرفا معاملات آن بر اساس مفاد بند ب ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در این بازار انجام می پذیرد.

همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 11 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش می‌نمایند».

صف خرید و فروش سهام

همواره در بازار بورس رابطه ای بین عرضه (فروشنده) و تقاضا(خریدار)، وجود دارد که در شرایط عادی بازار بین ساعات ۹ تا ۱۲:۳۰، همواره عده ای در حال خرید و عده ای در حال فروش سهام خود هستند. در برخی شرایط ممکن است تعادل بازار بهم ریزد مانند :

۱- ایجاد صف خرید : به علت اخبار مثبت برای یک سهم ممکن است ارزش سهم بالا برود و صاحبان سهام از فروش خود داری می کنند تا قیمت افزایش یابد بنابراین برای خرید آن سهم صف خرید ایجاد می شود.

۲-ایجاد صف فروش : به علت پخش اخبار منفی ممکن است افت قیمت در یک سهم بوجود اید. در این شرایط عرصه سهم افزایش میابد ولی خریداری وجود ندارد. در این شرایط خریداران سهم، از خرید آن خودداری می کنند تا قیمت سهم بیشتر کاهش یابد.

قانون نسبت پی به ای (P/E)

بیان کننده‌ی نسبت قیمت یک سهم به سود پیشبینی شده است. بدین معنی که، سرمایه‌گذاران هر سهم، به ازای دریافت سود یک ریال از هر سهم حاظرند چه مقدار برای خرید ان سهم بپردازند.

نسبت پی به ای ملاکی از دوره برگشت سرمایه است و با سود حداقل ریسک مانند سود بانکی و اوراق مشارکت مقایسه می ‌شود. برای درک بهتر، اگر سود بانکی ۲۰ درصد باشد به این معنی است که، ۵ سال طول میکشد که سودی برابر با سرمایه اولیه بدست بیاید. در این شرایط انتظار میرود نسبت پی به ای برابر با ۵ باشد.

حال اگر سود بانکی کاهش یابد، نسبت پی به ای افزایش میابد، زیرا دوره ی بازگشت سرمایه با سود بانکی افزایش میابد. بمابراین، اگر سود سهام (ESP) شرکتی ۱۰۰ تومن اعلام شود با فرض پی به ای ۵، قیمت هر سهم ۵۰۰ تومن است.

این پست رو از دست نده: تحلیل تکنیگال وتجارت

یكی از رایج ترین اشتباهاتی كه سرمایه گذاران مبتدی انجام می دهند خرید سهام صرفا” بر مبنای نسبت پی به ای است. پی به ای بالا ممكن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد كه بعدا” به سرعت پایین نیاید.

از طرفی پی به ای پایین لزوما” به این معنی نیست كه ارزش یك شركت كم نمایی شده. بلكه، به معنای آن است كه بازار معتقد است شركت در آینده‌ی نزدیك با مشكل روبرو خواهد شد. عامل مهم تر که باید در خرید سهم مورد توجه قرار بگیرد، روند تغییرات پی به ای و توانایی شرکت برای افزایش سوددهی در طول زمان است.

سوالات متداول اصطلاحات بورس

قطعا دانستن مفاهیم بورسی مهم هستند زیرا بدون اگاهی نسبت به انها نمی شود وارد بازار بورس شد.

شما می توانید با دنبال کردن وبسایت بورس‌فا به طور کامل با مفاهیم بورسی آشنا شوید.

مفاهیم بورسی برای مواردی همچون خرید و فروش سهام، سرمایگذاری مطمئن، تعیین سود و هر آنچه که در بورس اتفاق می افتد مورد نیاز است.

 • Share on Twitter
 • Share on Facebook
 • Share on Pinterest
 • Share on LinkedIn
 • Share on Reddit

برچسب ها: آشنایی با اصطلاحات بورس، اشنایی با اصطلاحات بورس و مفاهیم بورسی، اصطلاحات بورس و مفاهیم مهم بورسی، اصطلاحات کاربوردی در بورس، بکارگیری اصطلاحات در بورس، کاربورد اصطلاحات در بورس،

موج جدید گرانی در بازار مواد غذایی

همزمان با حذف ارز ترجيحي با وجود قول دولت بر کنترل افزايش قيمت اقلام اساسي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، دايره گراني مواد غذايي بر .

موج جدید گرانی در بازار مواد غذایی

آرمان ملی: همزمان با حذف ارز ترجيحي با وجود قول دولت بر کنترل افزايش قيمت اقلام اساسي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، دايره گراني مواد غذايي بر دهک‌هاي پايين جامعه بيشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاري براي خارج نگه‌داشتن اقلام غذايي اساسي از زنجيره افسارگسيخته گراني‌ها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌هاي مواد غذايي در عرصه بين‌المللي نيستند اما بر اين عقيده هستند که افزايش قيمت و مشکلات در حوزه مواد غذايي باعث شده تا سفره معيشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.

از بين رفتن سيستم رقابتی

عليرضا مناقبي، رئيس اتحاديه واردکنندگان مواد غذايي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: افزايش قيمت‌ها رويکردي غيرقابل انکار است و در اين ميان حتي نمي‌توان يک کالا را يافت که طي دو يا سه ماه گذشته ارزان شده و يا حتي قيمت آن ثابت باقي مانده باشد هرچند افزايش قيمت مواد غذايي در بررسي فرآيند افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به دليل بحران کرونا و همچنين جنگ روسيه و اوکراين قابل بررسي است اما بسياري از دلايل افزايش قيمت‌ها به ويژه در حوزه مواد غذايي از نبود مديريت مطلوب در اين زمينه ناشي مي‌شود و تا زماني که نظام دستوري قيمت‌گذاري دولت در بخش‌هاي مختلف وجود داشته باشد اين نابساماني را شاهد خواهيم بود.

مناقبي افزود: از بين رفتن سيستم رقابتي در نظام اقتصادي باعث شده تا هم نظارت واقعي در اين زمينه نداشته باشيم و افزايش قيمت‌ها سر به فلک زند اين در حالي است که همزمان با مشکلات بسيار در حوزه توليد و صادرات و واردات، با اعمال سياست‌هاي تنبيهي به جاي تشويقي رمق باقي مانده در جان فعالان اقتصادي را نيز مي‌گيرد. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: روند افزايش قيمت مواد غذايي با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهاي مختلف مبارزه با موارد مختلف و جريمه متخلفان صورت مي‌گيرد در حالي که اگر سيستم نظارتي صحيحي وجود داشت بايد مانع از گراني‌ها پيش از وقوع باشيم تا هزينه‌هاي خريد کالاهاي گران از جيب مردم نيز انجام نشود و به دنبال آن جريمه متخلفان هم اتفاق نيفتد.

او بوروکراسي حاکم بر نظام توليد، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گراني‌ها دانست و گفت: افزايش تعداد کالاهاي ممنوع شده در دولت جديد و به دنبال آن گراني‌هاي موجود در حالي صورت مي‌گيرد که بازار مملو از اقلام خوراکي و مواد غذايي ممنوع آشنایی با اصطلاحات مهم بازارهای مالی شده است که نامي جز قاچاق براي آن متصور نيست و حتما دليل اين امر را در لابه‌لاي سيستم بوروکراتيک حاکم بر ادارات مي‌توان يافت که نشات گرفته از رانت‌هاي کلان موجود در فضاي اقتصادي ايجاد مي‌شود.

پربودن انبارهاي مواد غذايی؟

مناقبي درباره ادعاي مسئولان مبتني بر پربودن انبارهاي مواد غذايي بيان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتني بر پربودن انبارهاي مواد غذايي از اقلام اساسي و تاکيد آنها بر اينکه هيچ مشکلي در اين خصوص به غير از نبود خريدار وجود ندارد بنابراين گفته‌اي است که پشتوانه منطقي ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمايه‌گذاري در اين خصوص صورت گرفته که نيازمند تامين سرمايه مجدد از طريق ورود به بازار مصرف کننده عملياتي مي‌شود و اين ممکن نيست مگر با افزايش قدرت خريد مردم و بديهي است پرشدن مجدد انبارهاي موارد غذايي فقط در صورت وجود خريدار عينيت مي‌يابد پس در نتيجه جايي در اين چرخه ذکر شده مشکلي وجود دارد و کار مي‌لنگد.

عضو هيات رئيسه مجمع عالي واردات معتقد است: با افزايش قيمت مواد غذايي و گراني‌هاي موجود در حوزه اقلام اساسي مردم ناچار شده‌اند که ميزان مصرف خود را کاهش دهند و يا حتي برخي از اقلام را از سر سفره‌هاي خود حذف کنند که ناشي از نداشتن زمان‌سنجي صحيح در حوزه واردات و يا تصميمات نادرست در اين حوزه به شمار مي‌آيد.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: افزايش قيمت مواد غذايي و خوراکي رويکردي خارج از دايره گراني‌هاي روزمره نيست و همگان مي‌توانند اين افزايش قيمت را به راحتي هر روز صبح بر سفره و ديدنِ قيمت لبنيات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزايش قيمت اقلام اساسي اولين کالاهايي هستند که تير گراني‌ها به آن برخورد مي‌کند و براي مردم کاملاً ملموس است.

کمبود نقدينگي، چالش اصلي

رئيس هيات‌مديره تعاوني توليد کنندگان محصولات غذايي کشور در اين خصوص معتقد است: يکي از مشکلات جدي موجود در بحث توليد مواد غذايي کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است و در شرايط فعلي ميزان نقدينگي‌ بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به ميزان توليدشان از نظر پتانسيل به يک‌سوم کاهش پيدا کرده است که اين مساله، توليد و متعاقبا قيمت محصولات را در بازار با چالش جدي مواجه کرده است و در اين بين هدايت نقدينگي از ضرورت‌هاي کمک به رونق توليد است و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يکي از بنيادي‌ترين نيازهاي توليد است که بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گيرد. مهدي کريمي تفرشي ادامه داد: افزايش نرخ ارز به‌شدت سود اكثر صنايع كشور را كم و هزينه‌هاي توليد آنها را افزايش داده است زيرا رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ معکوس و منفي دارد يعني با افزايش نرخ ارز، قيمت کالاهاي وارداتي بالا مي‌رود و عرضه و تقاضاي موادغذايي، متغيرهاي پولي و مالي از جمله حجم نقدينگي، نرخ واقعي ارز، نرخ سود بانکي، سطح دستمزدهاي کشاورزي، ارزش افزوده بخش کشاورزي و حتي قيمت جهاني نفت را از عوامل تاثير‌گذار در شاخص بهاي مواد غذايي محسوب مي‌شود. او گفت: به‌کارگيري سياست‌هاي مناسب ارزي مي‌تواند در کاهش نرخ تورم به ويژه تورم قيمت مواد غذايي که امنيت غذايي کشور را دچار بحران مي‌کند بسيار موثر باشد که علاوه بر آن با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي مي‌توان توليد مواد غذايي را افزايش و قيمت مواد غذايي را کاهش داد.

نبود زمان سنجي مناسب در خريد مايحتاج اساسي

کريمي تفرشي اضافه کرد: از آنجا که مواد اوليه اين صنعت محصولات فصلي است، در زمان خاص و کوتاهي بايد تمامي مواد مورد نياز از کشاورزان خريداري شود و به همين دليل چرخش سرمايه در اين صنعت به زماني طولاني نياز دارد. بنابراين يکي از بزرگ‌ترين مشکلات توليدکنندگان به ويژه در صنايع‌غذايي حجم کلان سرمايه مورد نياز است. يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثير ‌بسزايي بر روي عملکرد بنگاه‌هاي توليدي داشته است، مشکلات تامين مالي و نقدينگي اين بنگاه‌هاست از سوي ديگر، کمبود منابع مالي صنايع غذايي و عدم کارايي بازار سرمايه، موجب بالا رفتن هزينه‌هاي تامين مالي در توليد صنايع غذايي در ايران شده است، به‌طوري که در مقايسه با رقباي خارجي، رقابت‌پذيري صنعت غذا را کاهش داده است.

او ادامه داد: کوچک بودن اراضي کشاورزي، يکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبي و محدوديت‌هاي مالي کشاورزان را دچار مضيقه کرده و باعث مي‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در اين ميان هزينه‌هاي حمل و نقل بالا مي‌رود و کيفيت مواد غذايي به دليل شرايط نامناسب حمل و نگهداري پايين مي‌آيد علاوه بر اين هدايت نقدينگي به سوي بازار سرمايه از ضرورت‌هاي کمک به رونق توليد در صنعت غذاست و در عين حال تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يکي از بنيادي‌ترين نيازهاي توليد بوده و هست موضوعي که به‌ويژه در شرايط سخت و حساس فعلي بشدت توليدکنندگان را تحت فشار قرار داده که بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گيرد.

کريمي تفرشي معتقد است: اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي اقتصادي طبق يک برنامه مشخص و عملياتي لازمه کمک به چرخه توليد و جلوگيري از رکود يا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي است همچنين به پژوهشگران و شرکت‌هاي دانش بنيان که طرح‌هاي عملياتي و نوآورانه مورد نياز کشور را مايلند به عرصه توليد وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي را از ابزارهاي مهم تامين سرمايه توليد عنوان کرد و گفت: بايد پويايي کافي به اين عرصه سرمايه‌گذاري تزريق شود.

موضوع : آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس

سهامیر آموزشگاه سهامیر آکادمی سهامیر فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه بورس بازار اصطلاحات بازار فارکس

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید.

باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مطالب قبلی سهامیر قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این گزارش سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.

 • دیپارتمان آموزش عالی
 • مدرک انحصاری
 • تاییدیه جهانی

سهامیر آموزشگاه سهامیر آکادمی سهامیر فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه بورس بازار اصطلاحات بازار فارکس

لات (Lot)

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده.

درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، ۱۰۰ هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به ۱۰۰ قسمت تقسیم بندی کردند.

به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار ۰.۰۱ لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر ۱ لات برابر ۱۰۰ هزار دلار باشد، پس ۰.۰۱ لات برابر ۱۰۰۰ دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

 • دیپارتمان آموزش عالی
 • مدرک انحصاری
 • تاییدیه جهانی

پیپ (pip)

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از گزارش قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۰۸۶۰ تغییر کند، درواقع به میزان ۱۰ پیپ جابه‌جا شده است.

مثال ۲: اگر نرخ USD/JPY از ۱۱۱.۲۰ به ۱۱۱.۲۱ تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با ۵ رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح آشنایی با اصطلاحات مهم بازارهای مالی می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار ۶۰ پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر ۱۰۰۰۰۰ یورو برابر ۱۰ دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار.

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله ۱ لات دلار (۱۰۰۰۰۰ دلار)، به اندازه ۱۰۰۰ ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید ۱۰۰۰ ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که ۱۰۰۰ ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری ۱۰۷.۸۰=usd/jpy، ارزش ۱۰۰۰ ین برابر ۹.۲۷ دلار میشود.

 • دیپارتمان آموزش عالی
 • مدرک انحصاری
 • تاییدیه جهانی

سهامیر آموزشگاه سهامیر آکادمی سهامیر فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه بورس بازار اصطلاحات بازار فارکس

اهرم یا Leverage

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که آشنایی با اصطلاحات مهم بازارهای مالی معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس (بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید.

این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله ۰.۰۱ لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل ۱۰۰۰ دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم ۱:۱۰۰، ما فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد.

آغاز جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار | وزیر با اصطلاحات تخصصی آشنا نباشد دورش می‌زنند | اگر قبیله‌گرایی کنید در همین مجلس رسوا خواهید شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای صولت مرتضوی فردی باشخصیت و دوست‌داشتنی است اما بررسی کارنامه ایشان نشان می‌دهد که وی توانمندی تحول‌گرایی و صلاحیت لازم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ندارد.

طغیانی

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی طغیانی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصدی این وزارتخانه و در مخالفت با وی بیان کرد: قرآن به ما یک معیار داده و آن هم ادای امانت و دادن امانت به اهل آن است. امروز باید ببینیم که آیا آقای صولت مرتضوی اهلیت لازم را برای گرفتن این امانت را دارد یا خیر؟ نمایندگان دقت کنید به چه چیزی توجه دارید. آیا تحت لابی، فشار، جوسازی و قبیله‌گرایی رای می‌دهید یا تعهد، تخصص و تحول‌گرایی مدنظر است.

وی در ادامه اظهار کرد: صولت مرتضوی انسان شریف، باشخصیت و دوست‌داشتنی است اما آیا این معیارها برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کافی است؟ ایشان در دانشگاه حقوق عمومی خوانده و در پردیس خودگردان دانشگاه بهشتی ادامه تحصیل داده، جست‌وجوی بنده در خصوص مقاله و کتابی از ایشان تقریبا هیچ بوده است. انتخاب چنین وزیری چه پیامی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارد؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کدام یک از نمایندگان از اداره سفرهای استانی توسط ایشان راضی هستند وزیری که باید در حوزه آب کار کند به بخش‌های پرآب فرستادند و آن وزیری که در حوزه محرومیت‌زدایی باید کار کند به جاهای با امکانات فرستادند. تمام سوابق ایشان به وزارت کشور باز می‌گردد حال ما می‌خواهیم سکان وزارتی را به ایشان بدهیم که ۳۰ درصد داروی کشور، ۱۰ درصد نفت و گاز کشور و ۱۲ درصد بازار سرمایه در دست این وزارتخانه است. زمانی که وزیر با اصطلاحات تخصصی آشنا نباشد دورش می‌زنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این وزارتخانه دو بانک دارد آیا وزیر پیشنهادی اصلا با بانکداری آشنایی دارد؟ وزارتخانه در سال گذشته ماه‌ها با یک تصمیم اشتباه برای کشور چالش درست کرد، آیا آقای مرتضوی توانایی تحول‌گرایی را در این وزارتخانه دارد؟ یکبار وجدان خود را خطاب کنید همین تصمیمات سیاسی است که منجر شده وضعیت تعاون، کار و بنگاه‌های شستا به چنین روزی بیفتد که حتی توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را نداشته باشد.

طغیانی ادامه داد: نباید نگاه کنید که اطرافیان ما با وزارت ایشان به جایی خواهند رسید باید در آن دنیا جواب دهیم. گویا دوستان تصمیم خود را گرفته‌اند اما بنده از باب وظیفه شرعی اینجا سخن گفتم، آقای مرتضوی، اگر مجلس شورای اسلامی به شما اعتماد کرد قبیله‌گرایی نکنید و بدانید اگر قبیله‌گرایی کنید در همین مجلس و از همین تریبون رسوا خواهید شد. از وزارتخانه رسوب‌زدایی کنید، امور را به مردم واگذار کنید به نمایندگان نیز توصیه می‌کنم کاری نکنید که جریان انقلاب بی‌آبرو شود. ما گفتیم دولت قبل آدم‌های سیاسی را در جاهای تخصصی گذاشت آیا ما نیز امروز این کار را انجام نمی‌دهیم؟

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟

سال به نیمه رسید و باز هم با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است. بسیاری از کارمندان به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تأمین کند. به رسم هر سال تصمیم گرفتیم تا در مورد رقم حقوق ۱۴۰۲ صحبت کنیم.

نحوه تعیین حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲

طبق قانون کار مدت زمان کار تمام وقت در طول یک هفته ۴۴ ساعت بجز جمعه و ایام تعطیل می باشد که بایستی مطابق این مدت دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی پرداخت گردد. حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال ۱۴۰۲ نیز در این راستا بیان می شود. هدف ما در این مقاله بررسی حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ است. در قرارداد دستمزد و حقوق پاره وقت میزان حقوق، مزایا و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی با توجه به ساعت کار کارگر محاسبه و پرداخت می گردد.

همان‌طور که می‌دانید، در ۱۸ مهرماه بخشنامه بودجه سال آینده با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شد. پیوست دوم این بخشنامه تحت عنوان «ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه نکات با اهمیتی در خصوص پیش‌بینی‌های حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ کارمندان، بازنشستگان و کارگران اعلام کرده است.

مطابق بند (۲) بخش اعتبارات هزینه‌ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲:

«دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طر متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.»

با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد بالا رفته بود در حالی که حداقل دریافتی با افزایش حدود ۶۰ درصدی به مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. البته گفتنی که علاوه بر این افزایش و با هدف جبران تفاوت میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایش‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی، به تازگی لایحه‌ای تحت عنوان متناسب سازی از سوی دولت پیشنهاد شده است و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دستِ بررسی است.

همچنین گفننی است حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد و به این ترتیب حداقل مبلغ آن به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲

نحوه تعیین حداقل حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ کارگران در شورای عالی کار

بر اساس ماده ۳۵ قانون کار ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین می گردد. همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ ) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ ) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. برای مشاهده بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار کلیک کنید.

نحوه محاسبه حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ قانون کار (فرمول‌های مهم)

در این بخش قصد داریم به بررسی فرمول‌های مهم برای محاسبه دستمزد ساعتی، اضافه کاری، شب‌کاری و … بپردازیم.

ردیف فرمول نحوه محاسبه
۱ دستمزد هر ساعت کار مزد روزانه تقسیم بر ۷/۳۳
۲ اضافه کاری (دستمزد هر ساعت کار) ضرب در ۱/۴ ضرب در (تعداد ساعات اضافه‌کاری)
۳ دستمزد روزهای جمعه (دستمزد هر ساعت کار) ضرب در ۰/۴ ضرب در (تعداد ساعات کار در روز جمعه)
۴ دستمزد شب‌کاری (دستمزد هر ساعت کار) ضرب در ۰/۳۵ ضرب در (تعداد ساعات شب‌کاری)
۵ حق بیمه کل (پایه حقوق + بن کارگری) ضرب در ۰/۳
۶ مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۲ (سقف مالیاتی مربوطه – حقوق مشمول مالیات) ضرب در (درصد مالیات ردیف مربوطه)
۷ حق سنوات ماهانه ۲/۵ ضرب در (سابقه کار به ماه) ضرب در (مزد روزانه کارگر)
۸ عیدی و پاداش (سابقه کار به سال) ضرب در (دو برابر آخرین حقوق ماهانه)

‌اصطلاحات مهم قانون کار

برای درک بهتر جداول ارائه‌شده در این مطلب و آشنایی بیشتر مخاطبان با مفهوم حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲، در این بخش به برخی از مهم‌ترین اصطلاحات قانون کار اشاره می‌کنیم.

 • کارگر: طبق قانون کار، کارگر فردی است که در مقابل دریافت هرگونه حق‌السعی از جمله مزد، حقوق،‌سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
 • کارفرما: کارفرما فردی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او و در قبال دریافت حق‌السعی، کار می‌کند.
 • حق‌السعی: کلیه دریافت‌های قانونی شامل مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب‌و‌ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و … که طبق قرارداد کار به کارگر پرداخت می‌شوند.
 • مزد: مزد شامل وجوه نقدی و غیرنقدی است که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در صورتی که مزد طبق ساعت کار پرداخت شود به آن مزد ساعتی و اگر بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولیدی باشد کارمزد گفته می‌شود.
 • حق اولاد: مطابق با قانون، همه کارگران دارای فرزند در پایان ماه مبلغی را تحت عنوان حق اولاد به‌عنوان کمک هزینه مخارج آن‌ها دریافت می‌کنند.
 • حق عائله‌مندی: کارمندان دولتی علاوه بر دریافت حق اولاد تا سه فرزند، از کمک هزینه عائله مندی (برای همسران) نیز برخوردار هستند.
 • بن کارگری: بن کارگری مبلغ مشخصی است که جهت تهیه ارزاق به‌صورت ماهانه به کارگران تخصیص داده می‌شود.
 • حق مسکن: حق مسکن مبلغی است که به حداقل حقوق کارگر آشنایی با اصطلاحات مهم بازارهای مالی اضافه شده و به‌عنوان یک مزیت رفاهی جهت پرداخت هزینه مسکن به او پرداخت می‌شود. میزان حق مسکن در ابتدای سال توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود.

نظر شما درباره حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ چیست؟

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ که در این مقاله اعلام کردیم صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و با هدف تأمین اعتبار در سال آینده است. هنوز هیچ مدلی در خصوص نحوه این افزایش اعلام نشده است. با توجه به سوابق قانونگذاری سال‌های قبل امکان دارد این افزایش به صورت یکسان برای همه در نظر گرفته شود و یا نوعی افزایش پلکانی به تصویب برسد. نظر شما در رابطه با میزان حقوق اعلام شده و نحوه این افزایش چیست؟ آیا این میزان حقوق که در این مقاله عنوان کردیم برای گذران زندگی در طی یک ماه کفایت می‌کند؟ آیا با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش رو به رشد تورم در کشور، می‌توان با این مبلغ گذران زندگی داشت؟ با توجه به نرخ تورم فعلی آیا این افزایش می‌تواند خود را نشان دهد و آیا شما به عنوان حقوق بگیر دولتی و غیر دولتی از میزان درآمد خود راضی هستید؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.