استراتژی هوش مصنوعی intraday


دانلود مقالات ISI درباره بهینه سازی ازدحام ذرات + ترجمه فارسی

بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle swarm optimization) یا به طور اختصار (PSO) یک روش محاسباتی می باشد که مسئله ای را با تلاش های مکرر، جهت بهبود یک راه حل کاندید با توجه به معیار کیفیت مفروض، بهینه می کند. PSO یک مسئله را با داشتن جمعیتی از راه حل های کاندید، در اینجا ذرات شبیه به هم، بهینه می کند و این ذرات را درون یک فضای جستجو توسط فرمول های ریاضی ساده برای محاسبه موقعیت و سرعت ذره، حرکت می دهد. حرکت هر ذره تحت تاثیر بهترین موقعیت شناخته شده محلی می باشد، که در عین حال به سمت بهترین موقعیت های شناخته شده در کل فضای جستجو (که با پیدا شدن موقعیت های بهتر توسط ذرات بروز می شوند) هدایت می شود. این روند موجب حرکت دسته به سمت بهترین راه حل ها می گردد. روش PSO یا به لاتین (Particle swarm optimization) یک روش سراسری کمینه‌سازی است که با استفاده از آن می‌توان با مسائلی که جواب آنها یک نقطه یا سطح در فضای n بعدی می‌باشد، برخورد نمود. در اینچنین فضایی، فرضیاتی مطرح می‌شود و یک سرعت ابتدایی به آنها اختصاص داده می‌شود، همچنین کانال‌های ارتباطی بین ذرات درنظر گرفته می‌شود. سپس این ذرات در فضای پاسخ حرکت می‌کنند، و نتایج حاصله بر مبنای یک «ملاک شایستگی» پس از هر بازهٔ زمانی محاسبه می‌شود. با گذشت زمان، ذرات به سمت ذراتی که دارای ملاک شایستگی بالاتری هستند و در گروه ارتباطی یکسانی قرار دارند، شتاب می‌گیرند. علی‌رغم اینکه هر روش در محدوده‌ای از مسائل به خوبی کار می‌کند، این روش در حل مسائل بهینه‌سازی پیوسته موفقیت بسیاری از خود نشان داده است. نوع اصلی الگوریتم PSO با داشتن یک جمعیت (که دسته نامیده می شود) از پاسخ های کاندید (که ذره نامیده می شوند) کار می کند. این ذرات در فضای جستجو بر طبق چند فرمول ساده حرکت می کنند. حرکات این ذرات با بهترین موقعیت یافت شده در فضای جستجو توسط خودشان و هم چنین بهترین موقعیت یافت شده توسط کل دسته، هدایت می شود. زمانی که موقعیت های بهتر کشف می شوند، به هدایت حرکات دسته می پردازند. این فرایند تکرار شده و با انجام آن می توان امید داشت، اما نمی توان تضمین کرد، که یک راه حل مناسب در نهایت کشف گردد. امکان ایجاد گونه های مختلفی از الگوریتم PSO، حتی نوع پایه آن وجود دارد. برای مثال، راه های مختلفی برای مقداردهی اولیه ذرات و سرعت آن ها (برای نمونه شروع با مقدار صفر برای سرعت)، چگونگی تعدیل سرعت، به روزرسانی p و g بعد از به روزرسانی کل دسته، و غیره وجود دارد. بعضی از این انتخاب ها و اثر محتمل آن ها بر روی کارایی، در مقالات بحث شده است. تا کنون انواع جدید و پیچیده ای از PSO که در تلاش است تا کارایی بهینه سازی را بهبود دهند، معرفی می شوند. گرایش های مشخصی در این تحقیقات وجود دارد که یکی از آن ها ایجاد یک متد بهینه سازی ترکیبی با ترکیب PSO با دیگر بهینه سازها هست. یک گرایش استراتژی هوش مصنوعی intraday دیگر در تحقیقات، تلاش برای دوری از همگرایی زودرس ( ایستایی بهینه سازی) است؛ برای مثال با معکوس کردن یا ایجاد آشفتگی کردن در حرکت ذرات PSO روش هایی برای جلوگیری از رسیدن به همگرایی زودرس است. یک رویکرد دیگر برای مقابله با همگرایی زودرس، استفاده از چندین دسته است (بهینه سازی چند دسته ای). رویکرد چند دسته ای همچنین می تواند برای پیاده سازی بهینه سازی چند هدفه به کار رود و سرانجام، پیشرفت هایی در به کارگیری پارامترهای رفتاری PSO در طول بهینه سازی انجام گیرد.

در این صفحه تعداد 2394 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی ازدحام ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Intraday stock price; Time series; Singular spectrum analysis; Support vector regression; Particle swarm optimization; Forecasting;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Capacitor placement; Distribution company benefit; Distribution system; Particle swarm optimization

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Neural networks; Support vector استراتژی هوش مصنوعی intraday machine; Particle swarm optimization; Hospital readmission; Risk prediction

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Traffic noise; Artificial intelligence; Genetic algorithm; Hooke and Jeeves; Simulated annealing; Particle swarm optimization; Software;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Production planning; Make-to-order; Time window; Order splitting; Particle swarm optimization

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Genetic algorithms; Particle swarm optimization; Munkres algorithm; Quality of service; Memetic algorithms

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Distributed generation; Genetic algorithm; Placement; Particle swarm optimization; Losses

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; DFIG wind turbine; Network reconfiguration; Particle swarm optimization; Reactive power control; Wind farm

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Guaranteed convergence particle swarm optimization; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Distribution systems; Reconfiguration; Loss reduction; Graph theory

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Plasmonic biosensor; Surface plasmon resonance; Multiparameter; Particle swarm optimization; Modulation mode;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Day-ahead scheduling; Demand response; Hourly reconfiguration; Particle swarm optimization; Smart distribution system;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Shale gas reservoirs; Apparent permeability; Adsorbed gas; Kerogen distribution; Newton's method; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Parameter identification; Fractional-order chaotic systems; Particle swarm optimization; Additive white gaussian noise;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Semi-active suspension; Multi-objective control; Damper control; Sliding mode control; Particle swarm optimization; Neural network;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Concentrating solar power; Linear fresnel reflector; Ray tracing technique; CPC collector; Optical performance; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Image segmentation; Multilevel thresholding; Between-class variance; Whale optimization algorithm; Grey wolf optimizer; Particle swarm optimization; TH heuristic;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; On-line sequential extreme learning machine; Recurrent back propagation neural network; Krill Herd; Bacteria foraging optimization; Particle swarm optimization; Principal component analysis;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Cemented paste backfill; Artificial neural network; Particle swarm optimization; Unconfined compressive strength;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Uranium hydrides; Density functional theory; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Particle swarm optimization; Catfish algorithm; Research reactor; Loading pattern;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Adaptive antenna; Beamforming; Particle swarm optimization; Least mean square; Constant modulus algorithm; Signal to interference ratio;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; PSO; Particle Swarm Optimization; FF; Firefly; FPR; False Positive Rate; FNR; False Negative Rate; NPV; Negative Predictive Value; FDR; False Discovery Rate; MCC; Mathews correlation coefficient; SER; Speech Emotion/Stress Recognition; HCI; Human-Computer

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Data allocation problem; Particle swarm optimization; Distributed databases system; Site-fragment dependency;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Load modelling; Load profiling; Particle swarm optimization; Stochastic modelling;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; No wait scheduling; total flow time; NP-hard; Combinatorial optimization; particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Displacement measurement; Nano-positioning stage; Micro vision; Block matching; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Dental restoration; Multi-layered and graded material; Porcelain; Ceramic; Particle swarm optimization; Thermal and bending stresses;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Trajectory tracking; Adaptive control; Waypoint navigation; Hilare robot; Particle swarm optimization; Probabilistic road map;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Co-combustion; Multiple nonlinear regression; Artificial neural networks; Response surface methodology; Particle swarm optimization; Bayesian approach;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Gain Tuning; Lyapunov Stability Approach; Particle Swarm Optimization; Pressurized Water Reactor; Proportional-Integral-Derivative Controller; Optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; CCD image sensors; Diffraction; Image edge detection; Laser triangulation; Position estimation; Particle swarm optimization; Semiconductor Lasers;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Smart city; Intelligent transportation systems; Low cost; Machine Learning; Neural Networks; Support Vector Machines; Genetic Algorithm; Particle Swarm Optimization; Global Positioning System; Dead Reckoning;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Multidisciplinary optimization; Conceptual design; Added masses; Airships; Particle Swarm Optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Underwater glider; Particle swarm optimization; Landing gear; Response surface model; Computational fluid dynamics;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Laser radar; Weak signal detection; Wavelet denoising; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Public goods game; Self-punishment; Peer punishment; Particle swarm optimization; The evolution of cooperation;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Greenhouse temperature; Robust model predictive control; Particle swarm optimization; Affine non-linear systems;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Printed log periodic dipole array; Particle swarm optimization; Wide band antenna; Non-cross feed;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Grey related analysis; Least squares support vector machine; Particle swarm optimization; Natural gas demand;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Resource allocation; Scheduling; Particle swarm optimization; NP-hard problem;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; P300; Motor imagery; Stochastic resonance; Array systems; Ensemble support vector machine; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Dew point pressure; Support vector machine; Mixed kernel function; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Watermarking; Scalability; Particle swarm optimization; Authentication; Normalized coefficient;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Community planning; Resilience; Risk de-aggregation; Performance-based engineering; Multi-objective optimization; Particle swarm optimization; Tornado hazards;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Swarm intelligence; Particle swarm optimization; Crossover operation; Global optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Energy hub; Energy sharing; Energy storage; Multi-period optimization; Particle swarm optimization;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Acoustic noise cancellation; Particle swarm optimization; Predator-prey PSO; Output signal-to-noise ratio (SNR); System mismatch (SM);

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Transmittance method; Reflectance method; Particle swarm optimization; Optical constants; Liquid;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Artificial neural networks; Machine learning; Particle swarm optimization; Strength of soft soils;

Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Public goods game; Spatial evolutionary game; Particle swarm optimization; The evolution of cooperation;

اندیکاتور Best Intraday Breakout متاتریدر ۴ فارکس

اندیکاتور Best Intraday Breakout متاتریدر 4 فارکس

وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید.

این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

اندیکاتور Best Intraday Breakout متاتریدر 4 فارکس

اندیکاتور Best Intraday Breakout متاتریدر ۴ فارکس

محصولات مرتبط

anina_trading_strategies

اندیکاتور anina_trading_strategies متاتریدر 4 فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان استراتژی هوش مصنوعی intraday شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد. تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷ برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید

اندیکاتور bulut_karli_system متاتریدر 4 فارکس

اندیکاتور bulut_karli_system متاتریدر 4 فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد. تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷ برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید

اندیکاتور BossMode متاتریدر 4 فارکس

اندیکاتور BossMode متاتریدر 4 فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد. تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷ برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس استراتژی هوش مصنوعی intraday و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید

اندیکاتور Drake.Delay.Stochastic متاتریدر 4 فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد. تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷ برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و طراحی ربات متاتریدر و برنامه نویسی ربات متاتریدر و طراحی ربات فارکس و برنامه نویسی ربات فارکس

اندیکاتور 80s-1hour متاتریدر 4 فارکس

اندیکاتور 80s-1hour متاتریدر 4 فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد. تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷ برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید

اندیکاتور Camarill.Exchange.Trading.System متاتریدر 4 فارکس

اندیکاتور Camarill.Exchange.Trading.System متاتریدر 4 فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در استراتژی هوش مصنوعی intraday ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد. تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷ برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید

مقالات ISI بازارهای آینده : 254 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

طبیعت بازارهای در حال تغییر و واقعیت در حال دگرگونی صنعت ایجاب می کند که خود کسب و کار برنامه های آنها در حال بررسی و بازنگری بوده و عوامل انعطاف پذیری را در راهبردها و استراتژی-های خود بگنجانند. شاید بازار پرخطرترین حوزه برای پیش بینی باشد زیرا متغیرها در آن فراوان و بیش از بسیاری از دیگر حوزه ها، فرار و پیشگویی ناپذیر است، اما به رغم این همه دشواری ها، ناچار به تجزیه و تحلیل روشمند و دقیق عوامل و بهترین داوری های ممکن در حوزه بازار می باشد. مدیران بازاریابی بیش از هر چیز مایلند که بدانند دگرگونی های آینده چگونه خود را در بازار نشان می-دهند. این امر را هیچگاه نمی توان با دقت دریافت، اما در اختیار داشتن اطلاعات از عوامل مؤثر بر تغییرات بازار، می تواند خطر دست زدن به اشتباه های بزرگ را کاهش دهد. توان پیش بینی، بیش از هر جنبه دیگر در مدیریت بازار، نیازمند برخورداری از اطلاعات ریز، تازه و دقیق است که بخش زیادی از داده های خام را می توان از منابع رسمی و غیررسمی در سازما ن های مرتبط، کتاب ها و نشریات و گسترده تر از همه، استراتژی هوش مصنوعی intraday در اینترنت به دست آورد. کمتر زمانی سپری می شود که در آن سازمان های معتبر در زمینه اقتصاد، بازار، فناوری ها یا دگرگونی های اجتماعی پیش بینی نکنند. برخی از این اطلاعات دارای بار علمی قابل توجه بوده و برخی نیز تنها جنبه ومنظور سیاسی دارند. از همین رو، مدیران بازاریابی باید پیش از پذیرش هرگونه پیش بینی، دقت فراوان به عمل آورند.

در این صفحه، تعداد 254 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازارهای آینده آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Nifty Trader

توضیحات Nifty Trader: Stock Market Research for Buy & Sell

NiftyTrader.in is India's most-loved technical & fundamental analysis platform for stock market analytics. We are focused on Equity Analysis via Technical & Financial Analysis of Indian stocks listed on NSE & BSE. We aim to empower Indian Stock Market Investors with new & alternate analysis tools to simplify the art of stock picking. The Android App features stocks analysis, screeners and other innovative analysis tools that are popular among investors & traders alike.

Whether you are a beginner, Intermediate or Professional Trader, there is something for everyone on the App and website. Beginners can learn from the tutorials and create their own trading strategies with high reward to risk ratio.

DOWNLOAD the APP NOW feel the power of in-depth technical and fundamental research of Indian stock market with live quotes of top stocks listed on NSE & BSE.

Key Features of the App are:

1) LIVE ANALYTICS: Helps identify the share market trend & suggests the right trading strategy. Secondly, it identifies support & resistance levels of shares along with target & stop-loss for trades. The AI engine uses Moving Average Crossovers, Futures & Options data, price action and other Technical indicators as input to analyze overall stock market direction.

2) STOCK ANALYSIS: It provides in-depth real-time analysis of most-traded stocks listed on NSE & BSE. It tracks the stock trend based on Moving Averages & Momentum indicators. Pivot Point Analysis provides intraday levels of support & resistance. Volume analysis, delivery volume %age, Gaps Analysis, Max Pain Level, Japanese candlestick patterns are other key features of stock analysis.

3) OPTION STRATEGY TOOL: It will draw the payoff diagram of option strategies & calculate the risk & reward of strategies based on real-time quotes. Almost all option strategies such as covered calls and puts, straddle, butterfly, collar etc can be easily drawn. The tool can be used to identify arbitrage opportunities in F&O segment.

We are working to enhance this tool so it can automatically recommend strategies & identify arbitrage opportunities.

4) SGX Nifty Live استراتژی هوش مصنوعی intraday quotes, high, low & traded volume - SGX Nifty prices are continuously updated 24 hours a day.

5) The financial screener lets you filter stocks based on Market Cap, PE Ratio, Dividend Yield, ROCE, ROE & Sales Growth.

The screeners cover most liquid stocks of NSE and BSE share markets.

6) The app also has some calculators to make your life easy: Pivot Calculator, Fibonacci Retracement Calculator, Option Pricing Calculator & Fibonacci Elliott Wave Cluster

7) Stock Screener Filters:

- Day Range & Volatility

- 20-Day Range Breakout

- Same Open & High, Open & Low

- Gap Up & Gap Down

- Bullish & Bearish Candlestick Patterns

- Live Share Price

8) Under the News section, we have put together news from reliable sources to keep you up to date with all stock market, business world and economy related news.

9) Index OI & PCR: Apart from live analytics of Nifty & Bank Nifty, you can get charts for Option chain along with Max Pain level, Put Call Ratio and Volume PCR intraday charts.

10) NSE Nifty 50 Contributors: Based on Free Float, we show stocks that contribute to rise/fall of Index. You can see which stocks are contributing to rise & fall of NSE Nifty.

- Daily, Monthly FII DII Activity in Cash and F&O segment

- NSE F&O Lot Size

- Opening Price Clues

- Gap Up & Gap Down Stocks in opening market hours

- New 52 week High & Low

- Bulk Deals & Block Deals Analysis

- Indian Stock Market Intraday Breakout shares

- Market Wide Position Limit (MWPL) --> F&O Banned Stocks List

- Upcoming, Current and Past IPO analysis and returns

NiftyTrader.in محبوب ترین پلت فرم تجزیه و تحلیل فنی و اساسی هند برای تجزیه و تحلیل بازار سهام است. ما از طریق تجزیه و تحلیل فنی و مالی سهام هند در فهرست NSE و BSE ، به تجزیه و تحلیل سهام متمرکز شده ایم. هدف ما این است که سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار هند را با ابزارهای جدید و جایگزین تجزیه و تحلیل توانمند کنیم تا هنر انتخاب سهام را ساده کنیم. برنامه Android دارای تجزیه و تحلیل سهام ، اسکنرها و سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل نوآورانه است که به طور یکسان در بین سرمایه گذاران و معامله گران محبوب هستند.

این که آیا شما یک مبتدی ، واسطه گر یا معامله گر حرفه ای باشید ، برای همه در برنامه و وب سایت وجود دارد. مبتدیان می توانند از این آموزش ها بیاموزند و استراتژی های تجاری خود را با نسبت پاداش به ریسک بالا بسازند.

بارگیری برنامه اکنون با استفاده از قیمت های مستقیم سهام برتر در NSE و BSE ، قدرت تحقیقات عمیق فنی و اساسی سهام بورس هند را احساس کنید.

ویژگی های اصلی برنامه عبارتند از:

1) تجزیه و تحلیل زنده: به شناسایی روند بازار سهم کمک می کند و استراتژی معاملاتی مناسب را پیشنهاد می کند. ثانیا ، سطح حمایت و مقاومت سهام را بهمراه هدف و توقف ضرر معاملات مشخص می کند. موتور هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل جهت کلی بازار بورس از داده های متحرک متوسط ​​، آینده و گزینه ها ، عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده می کند.

2) تجزیه و تحلیل سهام: این تجزیه و تحلیل عمیق در زمان واقعی اکثر سهام معامله شده ذکر شده در NSE و BSE را فراهم می کند. روند معاملات سهام را بر اساس شاخص های میانگین متحرک و حرکت ردیابی می کند. تجزیه و تحلیل Pivot Point سطح حمایت و مقاومت را در طی روز فراهم می کند. تجزیه و تحلیل حجم ، تحویل حجم٪ سن ، آنالیز شکاف ها ، حداکثر میزان درد ، الگوهای شمعدان ژاپنی از دیگر ویژگیهای اصلی تحلیل سهام است.

3) ابزار استراتژی OPTION: این نمودار نمودار بازپرداخت استراتژی های گزینه را ترسیم می کند و خطر و پاداش استراتژی ها را بر اساس قیمت های واقعی محاسبه می کند. تقریباً تمام استراتژی های گزینه ای از قبیل تماس های تلفنی و قرار دادن ، بند ، پروانه ، یقه و غیره به راحتی قابل ترسیم است. از این ابزار می توان برای شناسایی فرصتهای داوری در بخش F&O استفاده کرد.

ما در حال تلاش برای تقویت این ابزار هستیم تا بتواند به طور خودکار استراتژی ها را پیشنهاد کرده و فرصت های داوری را شناسایی کند.

4) به نقل از SGX Nifty Live ، حجم بالا ، پایین و داد و ستد - قیمت های SGX Nifty بطور مداوم 24 ساعت در روز به روز می شوند.

5) صفحه نمایش مالی به شما امکان می دهد تا سهام خود را بر اساس Market Cap ، PE نسبت ، سود سهام ، ROCE ، ROE و رشد فروش فیلتر کنید.

این صفحه نمایش اکثر سهام نقد بازارهای سهم NSE و BSE را پوشش می دهد.

6) این برنامه همچنین دارای برخی از ماشین حساب ها برای آسان تر کردن زندگی شما می باشد: ماشین حساب محوری ، ماشین حساب جمع آوری فیبوناچی ، ماشین حساب قیمت گذاری گزینه و خوشه موج فیبوناچی الیوت

7) فیلترهای صفحه نمایشگر سهام:

- دامنه روز و نوسانات

- شکستن دامنه 20 روزه

- همان باز و بالا ، باز و پایین

- شکاف بالا و شکاف پایین

- شمع های شمشیربازی Bullish & Bearish

8) در بخش اخبار ، ما از منابع معتبر خبرهایی را گردآوری کرده ایم تا شما را با تمام اخبار بازار سهام ، دنیای تجارت و اقتصاد مرتبط نگه دارید.

9) نمایه OI و PCR: به غیر از تجزیه و تحلیل زنده Nifty & Bank Nifty ، می توانید نمودارهای مربوط به زنجیره Option را به همراه سطح Max Pain ، قرار دادن تماس با استفاده و نمودار جلد PCR دریافت کنید.

10) NSE Nifty 50 Contributors: بر اساس Free Float ، سهام خود را نشان می دهیم که به افزایش / سقوط شاخص کمک می کند. می توانید ببینید که سهام برای افزایش و سقوط NSE Nifty سهم دارند.

- فعالیت روزانه ، ماهانه FII DII در بخش نقدی و F&O

- اندازه NSE F&O NSE

- افتتاحیه سرنخ قیمت

- شکاف Up & Gap Down سهام در ساعات کار بازار

- جدید 52 هفته بالا و پایین

- معاملات فله و تحلیل معاملات بلوک

- سهام بورس اوراق بهادار هند در روز گذشته

- محدودیت موقعیت گسترده بازار (MWPL) -> لیست سهام ممنوعیت F&O

- تحلیل و بازده IPO آینده ، جاری و گذشته

Nifty Trader: Stock Market Research for Buy & Sell - نسخه 4.0.0

هنوز هیچ دیدگاه و نظری وجود ندارد! برای ثبت اولین دیدگاه لطفا روی نصب Aptoide کلیک کنید.

WayToWealth: Gann calculator & ‏

نماگرفت

این برنامه و ابزار یا ماشین حساب آن در قانون محاسبات لرزش W.D gann است. تجارت روزانه با استفاده از GANN Square Of 9 یک روش ساده برای تجارت روزانه با استفاده از روش W.D.Gann است که شرح داده شده است. محاسبات NIFTY Square Gann در پیش بینی حرکت بازار کمک می کند.

NIFTY روش تجارت روزانه ،
تجارت نوسان NIFTY با استفاده از روش gann ،
NIFTY W.D Gann Square از Nine Intraday
Mcx ، موقعیت های تجاری با استفاده از سطح Gann
نکات و ایده های آموزشی روزانه
نکات مربوط به معاملات موضع رایگان
NSE ، MCX ، شاخص ها و سهام

دسترسی کامل و محاسبه معاملات تجاری را کسب کنید

به عضویت حق بیمه ارتقاء یافته و مقدار مداوم زیر را دریافت کنید:

• تبلیغات رایگان
• استفاده نامحدود از برنامه

1. این ماشین حساب برای تجارت فقط معاملات روزانه و موقعیتی انجام می شود.
2. قیمت بسته شدن شمع 5 دقیقه اول هر سهام / شاخص / زیربنایی را در هر زمان در ساعات بازار وارد کنید.
3. برای سهام کوچک قیمت افتتاح را وارد کنید
4. برای MCX 15 دقیقه قیمت بسته شدن را وارد کنید
5. بعد از وارد کردن قیمت ، روی دکمه محاسبه کلیک کنید.
6. شما توصیه های خرید و فروش را دریافت خواهید کرد.
7. توصیه هایی را که برای تجارت می کنید دنبال کنید.
8. همه تماس ها فقط برای اهداف آموزشی است

تجارت بین روزانه 80-95٪ سودآور با gann Square 9 نکات برجسته کلیدی

- نکات و ایده های یک روزه
- نکات آموزشی معاملاتی آموزشی را وارد کنید و اعمال کنید
- حقوق صاحبان سهام ، F&O ، نکات تجاری مثبت
- آخرین و جدید و استراتژی های معاملاتی جدید برای تماشا و یادگیری.
- یاد بگیرید که چگونه هر سهم را بخرید و بفروشید.
- یادگیری در زمان واقعی برای خرید و فروش سهم مورچه.
- بروزرسانی روز نکته نکات تجاری روزانه.
- اطلاع رسانی فوری.
- هشدار هشدار یادگیری را بخرید و بفروشید.
- نکات مربوط به F&O و MCX.

برای یادگیری راهبردهای بازار به کسب سود بیشتر با از دست دادن کمتر کمک کنید

1. شما از برنامه / حسابگرهای ما با آگاهی کامل از خطر بازار سهام استفاده می کنید. شما به تنهایی مسئولیت معاملات انجام شده براساس تماس های ایجاد شده توسط هر یک از ماشین حساب ها که منجر به ضرر و یا سود آن می شود ، مطابق مورد خواهد بود.

2. تحت هیچ شرایطی هیچ مسئولیتی قانونی یا در غیر این صورت مسئولیت نخواهد بود. تماس های ایجاد شده توسط این برنامه / حسابگرها صرفاً مبتنی بر هوش مصنوعی بوده و از نظر تخصصی و ماهرانه حرفه ای نیستند. این توصیه ها براساس فرمول خاصی است. در حین تولید این تماسها احتیاط لازم صورت گرفته است ، هیچ گونه مسئولیتی از طرف نویسنده / توسعه دهنده این سیستم درمورد پیامدهایی که تا کنون حاصل می شود ، حاصل عملکرد این توصیه ها / تماسها نخواهد بود.

3. تماس های ایجاد شده توسط این برنامه / حسابگرها براساس فرمول ها بوده و اینها توصیه ای به خریدن یا فروش اوراق بهادار به هیچ شخصی نمی دهند. اطلاعات از منبعی بدست می آید که معتبر به نظر می رسد اما صحت و کامل بودن آن تضمین نمی شود. نویسنده هیچگونه مسئولیتی در مورد استفاده از این ماشین حساب ها نمی پذیرد.

4- کاربران این حسابگرها که بر اساس اطلاعات موجود در این حسابگرها اوراق بهادار خریداری و یا فروش می کنند ، صرفاً مسئولیت عملکرد آنها را بر عهده دارند. ما ممکن است در سهام خاصی موقعیتی نداشته باشیم یا نباشیماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.