پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز


مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری

یکی از دغدغه های مهم افراد در زمینه امور مالی چه در سطح شخصی و حقیقی و چه در سطوح کلان و حقوقی، صرف نظر از ارزش حال سرمایه‌ی خود به امید کسب ارزش افزوده در آینده می باشد. در واقع تعریف علم سرمایه گذاری به بیان همین مطلب می پردازد. مدیریت دارایی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین تصمیم هایی است که افراد در زندگی می گیرند. بنابراین کسب بازدهی مناسب و ایجاد ارزش افزوده مناسب حاصل از سرمایه گذاری نیاز به متخصصین با تجربه دارد.
از طرفی هر فردی به تنهایی می تواند دارایی خود را مدیریت کند، اما مدیریت دارایی به صورت حرفه ای نیازمند تسلط بر امور مالی است که امری زمانبر و تخصصی است. بنابراین کمک گرفتن از افراد متخصص امری ضروری است.
شرکت بین المللی ارزش آفرین درخشان با در نظر گرفتن تحلیل بازارهای مختلف اعم از بازار ارز، طلا، املاک، سهام و … و با توجه به ریسک پذیری افراد و انتظارات آنان، بهترین فرصت های ورود به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را با توجه به مقتضیات زمان شناسایی می کند و حداکثر کوشش را در جهت کسب بیشترین بازدهی ممکن به کار می گیرد و در زمینه مدیریت دارایی بهینه ترین مشاوره را ارائه می دهد.
به زبان ساده، هدف از این کار افزایش ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در این راستا شرکت ارزش آفرین صادق به افراد صاحب سرمایه، در مدیریت دارایی های خود خدمات مشاوره حرفه ای ارائه می کند.

خدمات مشاوره قابل‌ ارائه در این بخش به‌طورکلی عبارت است از :

– =مشاوره سرمایه گذاری در سهام:

مشاوره در زمینه:

– خرید، فروش، نگهداری سهام شرکت‌های مطرح در بورس اوراق بهادار (سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت)
– رصد بازار بورس و کشف شرکت‌های مستعد قابل رشد میان مدت و بلندمدت (سرمایه‌گذاری بلند مدت)
– خدمات سرمایه‌گذاری در سبد سهام و انواع اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت کسب بازده حداکثری با حداقل ریسک
– بررسی پتانسیل حضور در هیئت‌مدیره شرکت‌های مستعد پربازده
– تشکیل پرتفوی سودآور و با درجه ریسک قابل‌قبول جهت کسب بازده مناسب

=مشاوره در زمینه مدیریت وجوه نقد-

مدیریت وجوه نقد برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی، عبارت است مدیریت نوسانات مانده موجودی نقد شرکت از طریق یافتن مسیرهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، برای ایجاد تعادل میان دو هدف متضاد: الف-در دسترس بودن منابع برای برآوردن نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی برای پرداخت‌های شرکت‌ها و۲-بهره‌برداری از مانده نقد و جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع شرکت و پوشش هزینه فرصت ناشی از راکد ماندن پول نقد. لذا می‌بایست همواره شرکت‌ها در نقطه‌ای قرار گیرند که هزینه های کمبود و در مقابل هزینه های مازاد ناشی از وجوه نقد به کمترین میزان ممکن برسد. در پکیج طراحی شده توسط شرکت ارزش آفرین درخشان برای حل این مسئله، شرکت‌های دارای منابع مازاد بالا می‌توانند، با مدیریت شرکت ارزش آفرین، منابع مازاد خود را در دوره‌های مورد نظر در اوراق با درآمد ثابت –با نرخ‌های قابل رقابت با شبکة بانکی- و… سرمایه‌گذاری کنند. در این خدمت، هم‌زمان ۳ شرط زیر که نیازهای اصلی مدیران خزانه و مبادلات مؤسسات مالی و مدیران مالی شرکت‌هاست فرآهم می‌شود.

مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری

یکی از دغدغه های مهم افراد در زمینه امور مالی چه در سطح شخصی و حقیقی و چه در سطوح کلان و حقوقی، صرف نظر از ارزش حال سرمایه‌ی خود به امید کسب ارزش افزوده در آینده می باشد. در واقع تعریف علم سرمایه گذاری به بیان همین مطلب می پردازد. مدیریت دارایی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین تصمیم هایی است که افراد در زندگی می گیرند. بنابراین کسب بازدهی مناسب و ایجاد ارزش افزوده مناسب حاصل از سرمایه گذاری نیاز به متخصصین با تجربه دارد.
از طرفی هر فردی به تنهایی می تواند دارایی خود را مدیریت کند، اما مدیریت دارایی به صورت حرفه ای نیازمند تسلط بر امور مالی است که امری زمانبر و تخصصی است. بنابراین کمک گرفتن از افراد متخصص امری ضروری است.
شرکت بین المللی ارزش آفرین درخشان با در نظر گرفتن تحلیل بازارهای مختلف اعم از بازار ارز، طلا، املاک، سهام و … و با توجه به ریسک پذیری افراد و انتظارات آنان، بهترین فرصت های ورود به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را با توجه به مقتضیات زمان شناسایی می کند و حداکثر کوشش را در جهت کسب بیشترین بازدهی ممکن به کار می گیرد و در زمینه مدیریت دارایی بهینه ترین مشاوره را ارائه می دهد.
به زبان ساده، هدف از این کار افزایش ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در این راستا شرکت ارزش آفرین صادق به افراد صاحب سرمایه، در مدیریت دارایی های خود خدمات مشاوره حرفه ای ارائه می کند.

خدمات مشاوره قابل‌ ارائه در این بخش به‌طورکلی عبارت است از :

– =مشاوره سرمایه گذاری در سهام:

مشاوره در زمینه:

– خرید، فروش، نگهداری سهام شرکت‌های مطرح در بورس اوراق بهادار (سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت)
– رصد بازار بورس و کشف شرکت‌های مستعد قابل رشد میان مدت و بلندمدت (سرمایه‌گذاری بلند مدت)
– خدمات سرمایه‌گذاری در سبد سهام و انواع اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت کسب بازده حداکثری با حداقل ریسک
– بررسی پتانسیل حضور در هیئت‌مدیره شرکت‌های مستعد پربازده
– تشکیل پرتفوی سودآور و با درجه ریسک قابل‌قبول جهت کسب بازده مناسب

=مشاوره در زمینه مدیریت وجوه نقد-

مدیریت وجوه نقد برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی، عبارت است مدیریت نوسانات مانده موجودی نقد شرکت از طریق یافتن مسیرهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، برای ایجاد تعادل میان دو هدف متضاد: الف-در دسترس بودن منابع برای برآوردن نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی برای پرداخت‌های شرکت‌ها و۲-بهره‌برداری از مانده نقد و جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع شرکت و پوشش هزینه فرصت ناشی از راکد ماندن پول نقد. لذا می‌بایست همواره شرکت‌ها در نقطه‌ای قرار گیرند که هزینه های کمبود و در مقابل هزینه های مازاد ناشی از وجوه نقد به کمترین میزان ممکن برسد. در پکیج طراحی شده توسط شرکت ارزش آفرین درخشان برای حل این مسئله، شرکت‌های دارای منابع مازاد بالا می‌توانند، با مدیریت شرکت ارزش آفرین، منابع مازاد خود را در دوره‌های مورد نظر در اوراق با درآمد ثابت –با نرخ‌های قابل رقابت با شبکة بانکی- و… سرمایه‌گذاری کنند. در این خدمت، هم‌زمان ۳ شرط زیر که نیازهای اصلی مدیران خزانه و مبادلات مؤسسات مالی و مدیران مالی شرکت‌هاست فرآهم می‌شود.

بازخوانی چالش ارتباط بورس و تورم

قیمت سهام در مقطع یک‌ساله نیمه سال ۱۳۹۸ تا نیمه ۱۳۹۹ رشدی چشمگیر داشت. میانگین قیمت سهام از مهر۹۸ تا مرداد۹۹ بالغ بر ۴۵۰درصد افزایش پیدا کرد. بخشی از این رشد، به‌ویژه در مراحل ابتدایی آن، طبیعی و بنیادی بود. کم‌برآوردی تاریخی قیمت سهام و مهجوربودن آن به‌عنوان یک دارایی در پرتفوی خانوارهای ایرانی، موجب شد در شرایطی که تورم انتظاری در اقتصاد کشور افزایش و نرخ بهره واقعی پس از شیوع کرونا به ارقام منفی جدی تنزل کرده بود، بازار سهام به سوی تعادل جدیدی گام بردارد که لاجرم به‌منزله ایجاد بازدهی بالاتر برای سهامداران بود. بروز شواهد تحقق چنین رخدادی، تعداد واردشوندگان به بازار را به‌شدت افزایش داد. تبلیغ و دعوت رسمی مقامات برای ورود مردم در بازار سهام با ارائه نوعی بیمه ضمنی از سوی آنها مزید بر علت شد و روند تعدیل قیمت سهام به تعادل جدید را تند، نوسانی و دچار اضافه‌جهش کرد. عدم عرضه کافی و به‌موقع طرف عرضه سهام متناسب با رشد تقاضا موجب شد ورود نقدینگی عظیم به بازاری با دارایی‌های نسبتا محدود، افزایش شدید قیمت سهام را به دنبال داشته باشد.

درگیرشدن بخش عظیمی از مردم با بازار سهام، به عکس ظاهر خوشایند اولیه، واجد مخاطراتی جدی بود. طبیعتا قریب به اتفاق این واردشوندگان افرادی غیرریسک‌پذیر، ناآگاه به بازار سهام و تحولات آن و مبتلا به انتظارات برون‌یاب بودند که با وزن‌دادن زیاد به گذشته نزدیک و بدون شناخت از تحولات بنیادین موثر بر کلیت بازار و هر نماد خاص، تحت تاثیر جو حاکم و به تصور وجود خوانی پرنعمت که نباید از آن جا ماند، به این بازی وارد شدند. با این حال، ماهیت بازار سهام که نوسانات بعضا شدید در ذات آن نهفته است، در کنار تکانه‌های سنگین اقتصادی-سیاسی متعدد که تبدیل به یک جزو همیشگی در اقتصاد ایران شده، از بیخ و بن با سهامداری فراگیر مردم عادی و ریسک‌گریز ابدا سازگار نبود؛ به‌ویژه با علم به اینکه شرکت‌های اصلی بورسی کشور، تولیدکنندگان کالاهای پایه (کامودیتی) با سهم صادرات بالا هستند که عوامل متعددی از قبیل ارز، تحریم، کلیت مناسبات خارجی در کنار قیمت‌های جهانی آنها درمعرض نوسانات جدی است و به‌واقع درگیرشدن در چنین فضایی صرفا متناسب با سرمایه‌گذاران پرطاقت، تحلیلگر و خطرپذیر است. کمااینکه می‌دانیم آن روند ناپایدار، از انتهای تابستان۹۹ معکوس شد و درنهایت، خاطره‌ای تلخ برای اغلب خانوارها، حاکمیت و مجموعه اقتصاد ایران رقم زد.

ماه‌ها قبل از رسیدن قیمت سهام به اوج قله خود در میانه تابستان۹۹، بسیاری از اقتصاددانان در جلسات کارشناسی و محافل غیرعمومی نسبت به مخاطره‌آمیزبودن رشد تند و تیز بازار سهام هشدار می‌دادند. یکی از آن هشدارها نامه پرحرف و حدیث ۲۵نفر از محققان اقتصادی و مالی در تیر۱۳۹۹ بود که جدا از برخی انتقادات وارده به آن، نظر اقتصاددانان با توجه به هیجانات آن روزهای بازار چندان مورد توجه سهامداران قرار نگرفت.

در تاریخ اقتصادی، موارد متعددی از افول بخش حقیقی اقتصاد بر اثر سقوط بازارهای مالی مشاهده شده است؛ پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز سقوط‌هایی که معمولا پس از تکمیل یک دوره هیجان و سرمستی (به تعبیر مینسکی) در بازار مالی رخ می‌دهد. مشهورترین این موارد عبارتند از: سقوط بازار سهام در ایالات متحده در سال۱۹۲۹ که ماشه بحران بزرگ را چکاند، سقوط بازار سهام بر اثر نکول وام‌های مسکن در سال۲۰۰۸ در ایالات متحده، حباب بازارهای دارایی (مسکن و سهام) در ژاپن در اواخر دهه۱۹۸۰ که زمینه‌ساز افت پایدار عملکرد اقتصاد این کشور شد و… نکته مهم، محدودنماندن افول بازار مالی به مرزهای آن و انتقال سقوط و هراس از بخش مالی به بخش حقیقی است؛ چنان‌که الگوی سقوط بازار مالی و سپس درگیرشدن بخش حقیقی، به شیوه‌ای مالوف از بروز چرخه‌های تجاری اقتصادکلان تبدیل شده است.

اثرپذیری اقتصاد کلان از ریسک‌های انباشته در بازار مالی به‌عنوان یک واقعیت تاریخی، محور اصلی هشدارهای آن نامه بود. اما در میان این محتوای روشن، منتقدان علاقه زیادی به پررنگ‌ساختن یک موضوع فرعی در آن نامه کردند که عبارت بود از: تاثیرگذاری رشد شدید قیمت سهام بر تورم. تمرکز بر این نکته ابزاری شد تا مضمون اصلی نامه به حاشیه برود و تخطئه نویسندگان وجاهت بیشتری یابد. این در حالی است که رجوع به متن نامه نشان می‌دهد مطلب اصلی مورداشاره در آن، مخاطرات کلی اقتصادکلانی روند بازار سهام و درگیرشدن عامه مردم با چنین بازاری است؛ آن هم درگیرشدنی که در قیمت‌هایی بالا و دور از واقعیات بنیادین رقم خورده است. با این حال در برخی محافل بورسی موضوع چنان صورت‌بندی شد که گویی این نامه تنها حاوی یک خط نوشته بوده که آن هم اثر تورمی رشد قیمت سهام است.

نقد و تخطئه ارتباط قیمت سهام با تورم از آن پس به یکی از سوژه‌های مورد بحث در اقتصادکشور به‌ویژه در بین نزدیکان به بازار سهام تبدیل شد. انگیزه‌های موجود در پس این نقدها بیش از آنکه محققانه و پرسش‌گرانه باشد، حاکی از نوعی دل‌آزردگی از افت شدید قیمت سهام و زیان‌دهی سهامداران حقیقی بود که خود، تحقق هشدارهایی بود که نویسندگان نامه داده بودند. برخی افراد هم ترجیح دادند آن نامه را در جایگاه باعث و بانی توقف و بازگشت روند ناپایدار رشد قیمت سهام معرفی کنند.

صورت‌بندی موجه این نقدها، پرسش از این بود که اساسا چه منطقی برای ارتباط قیمت سهام با تورم وجود دارد؟ کدام توضیح یا نظریه در پس چنین ادعایی هست؟ ازقضا رابطه بازار سهام با تورم معمولا رابطه‌ای منفی تصور می‌شود؛ به این معنی که بازار سهام می‌تواند نقش ضربه‌گیری تورم را ایفا کند. چطور نویسندگان نامه، ادعایی معکوس را مطرح کرده‌اند؟ گذشته از این، پس از افول و سقوط بازار سهام نیز این پرسش به کرات پرسیده شد که اگر قیمت سهام محرک تورم است، پس چطور با افت و بلکه ریزش بعدی در قیمت سهام، اثرات ضدتورمی پدیدار نمی‌شود؟

فضای منفی حاکم بر این مباحث که البته متاثر از زیان‌دیدگی پرغم‌وغصه سهامداران حقیقی بود، اجازه بحث فنی برای پاسخ به آن حملات را نمی‌داد. اکنون اما پس از گذشت ماه‌ها از آن خاطره ناخوشایند و درحالی‌که بازار سهام در وضعیت تعادل نسبی با سطحی نسبتا معقول از ارزندگی قرار دارد، لازم است چند نکته توضیحی درباره نقدهای مزبور بیان شود. بیان این نکات بیشتر از باب توسعه تحلیل اقتصادی انجام می‌گیرد. پیداست که دوره پاسخگویی با اهداف رسانه‌ای و جدل با منتقدان گذشته است. نکات زیر، مهم‌ترین موارد را دربرمی‌گیرد:

۱- نخست آنکه ادعای نامه، مربوط به بافت و بستر نیمه نخست سال۹۹ با ویژگی رشد شدید و پیوسته قیمت سهام بود.

ادعای مورداشاره در نامه در باب ارتباط رشد قیمت سهام و تورم مربوط به شرایط عادی نبوده است. کمااینکه آن تک‌جمله جنجالی نامه هم جز این نبود که: «پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود.» این در حالی است که برخی از روی غفلت یا تغافل، قضاوت فوق را که مربوط به آن شرایط خاص بوده، به‌عنوان یک ارزیابی کلی و تعادلی معرفی کردند. این در حالی است که اغلب اهل فن می‌دانند و پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز می‌پذیرند که بازار سهام در شرایط عادی و در وضعیت طبیعی خود، قادر به ایفای نقش ضربه‌گیری تورم است. بازار سهام در مقطع منتهی به نیمه۱۳۹۹ از این حالت خارج شده بود و قضاوت نامه هم صرفا به چنان موقعیتی تعلق داشت.

۲- در دنباله بند فوق باید متذکر شد که ارتباط علّی منفی بین قیمت سهام و نرخ تورم (ضربه‌گیری بازار سهام) هم بیش از آنکه به رشد یا افت شاخص قیمت سهام مربوط باشد، به اصل وجود یک بازار سهام دردسترس، فراگیر و نقدپذیر مربوط است. وجود چنین بازاری قادر است ظرفیت اقتصاد در هضم حملات سفته‌بازانه را از طریق ارائه دامنه بزرگ‌تری از دارایی‌ها در برابر هجوم نقدینگی افزایش دهد. گرچه می‌دانیم گسیل نقدینگی به خرید سهام، موجب کاهش نقدینگی نشده و نقدینگی سوق‌یافته به خرید سهام صرفا در حال دست‌به دست شدن بین افراد است؛ اما همین گردش پول در بازار سهام قادر است با مشغول‌کردن بخشی از نقدینگی، میزان گردش پول در بازار کالا و خدمات یا گردش پول روی دارایی‌های با ارتباط قوی‌تر با تورم (بیش از همه بازار ارز) را کاهش دهد.

۳- مهم‌ترین ریسک صعود تند بازار سهام در نیمه ۱۳۹۹، تحریک نرخ ارز بود. نرخ ارز در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و انتظارات تورمی در ایران است. رشد شدید قیمت سهام این ریسک را به‌وجود می‌آورد که اولا تعدیل پرتفوی سرمایه‌گذاران با هدف جریان تبادل سودآور (Arbitrage) بین دارایی‌ها، شوک مثبت قیمت سهام را به بازار ارز هم منتقل کند. این انتظار که قیمت دارایی‌های رقیب از هم اثرپذیری داشته باشند، انتظار دور از واقعیت نیست.

۴- پتانسیل تورمی دیگر رشد شدید قیمت سهام مربوط به احتمال سقوط آن بود. گفتیم که رشد نامتعارف قیمت یک دارایی، محرک ایجاد بازدهی بیشتر در سایر دارایی‌هاست. رسیدن قیمت سایر دارایی‌ها مثل ارز به قیمت سهام، مستقیما واجد اثر تورمی است. اما احتمال دیگر این بود که قیمت سهام از مسیری که رفته بود بازگردد (اتفاقی که واقع شد). ریسک تورمی چنین کاهشی، مربوط است به تقلای دولت برای حمایت از بازار با توسل به ابزارهایی که به خلق بیشتر اعتبار یا کسری بودجه دامن می‌زند. این ریسک از آنجا پررنگ بود که عامه مردم درگیر بازار سهام شده بودند و مقامات دولتی هم به‌صورت صریح یا ضمنی مردم را به این بازار فراخوانده بودند؛ پس همه چیز مهیای آن است که سقوط بازار پولی شود. از این رو در متن نامه هشدار داده شد که ریسک استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای ممانعت از سقوط بورس جدی است. تردیدی نیست که دامن زدن به کسری بودجه و رشد نقدینگی نامرتبط با تولید، اقدامی در جهت تحریک تورم است.

۵- درنهایت باید به این اشکال پاسخ گفت که چرا پس از سقوط بورس، اثرات ضدتورمی ظاهر نشد:

اولا اصل چنین پرسشی فاقد رعایت الزامات منطق صوری است. استعمال دخانیات می‌تواند باعث سرطان ریه شود؛ اما دلیلی ندارد همه مبتلایان به سرطان ریه اهل دخانیات باشند. اینکه یک نفر از مبتلایان به سرطان ریه اهل دود نیست، دلیل نمی‌شود که بگوییم پس دخانیات بر سرطان ریه بی‌اثر است. علتش هم بسیار ساده است: علل و عوامل مختلفی در بروز یک واقعه موثرند. وقایع محصول یک‌عامل انحصاری نیستند. تورم هم معلول عوامل مختلفی از قبیل رشد نقدینگی نامولد، کسری بودجه بیش از حد و افزایش قیمت ارز است. وقتی این عوامل تداوم دارند، تورم هم ادامه دارد. اصلاح یا سقوط بورس هیچ‌یک از اینها را علاج نکرده است

ثانیا بسیاری از روابط علّی، نامتقارن‌اند. اثر افزایشی عامل «الف» روی «ب» دقیقا قرینه اثر کاهشی آن نیست. زیاده‌خواهی یکی از ورثه می‌تواند به دیگران هم سرایت کرده و محرک زیاده‌خواهی بقیه شود؛ اما کم‌خواهی و گذشت یک نفر از حق خود به دیگران سرایت نمی‌کند. این موضوع درباره لنگرهای اسمی هم شناخته شده است. از جمله در ایران حتی بین عامه مردم هم معروف است که گفته می‌شود وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت کالاها هم متناسب با آن افزایش می‌یابد؛ اما این موضوع در جهت کاهشی آن مصداق ندارد؛ یعنی با اصلاح و کاهش قیمت ارز، سطح قیمت تنزل نمی‌کند (تورم منفی). بنابراین اینکه رشد شدید قیمت سهام با تحریک قیمت دارایی دیگری به نام ارز می‌تواند محرک تورم باشد، منطقا نتیجه نمی‌دهد که با رفع چنین محرکی، پس نرخ ارز دیگر نباید افزایش یابد.

سخن پایانی

بازار سهام در شرایط عادی و روند تعادلی، بازاری مفید هم از جهت ضربه‌گیری تورم و هم حمایت از تولید است. رشد شدید قیمت سهام منتهی به تابستان ۹۹، ایفای این اثر مثبت را با اختلال جدی مواجه کرد. بازار سهام همچنان از آن آسیب رنج می‌برد. ابراز نگرانی جمعی از محققان از آن روند، با قلب محل اختلاف به مقوله «بورس و تورم» انحرافی بود که بانیان آن نتوانستند نقدی منصفانه و وارد نسبت به آن ارائه دهند.بازار سهام آینه اقتصاد ایران است. شوک‌ها، عدم‌اطمینان‌ها و بیم و امیدهای تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران، مستقیما در بازار سهام هم انعکاس می‌یابد. به امید وضعیتی که مسیر معقول و جذابی از سودآوری سهامداری از محل گسترش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور محقق شود.

کاهش نرخ ارز بعید نیست/ نرخ سود بانکی افزایش نمی‌یابد

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه جهت گیری کلی افزایش در نرخ سود بانکی نیست گفت: برای افزایش این جذابیت و ایجاد تعادل در نرخ‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

به گزارش اکوویو و به نقل از ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم درباره صفر شدن نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8بوده است و تلاش‌های زیادی در راستای کنترل نقدینگی و سایر پارامترهای اقتصادی صورت می گیرد سعی داریم رشد منفی را متوقف کنیم و شاهد حرکت مثبت در اقتصاد باشیم.

وی در ادامه کاهش تورم و افزایش تولید را از نشانه‌های متوقف شدن رشد منفی اقتصاد اعلام و تصریح کرد: این علامت‌ها در اقتصاد دیده می‌شود و حتما نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به صفر می‌رسد.

نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد

رییس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت گفت: همان طور که پیش ازاین نیز اعلام کردم نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و این شورا روی این موضوع کار می ‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی گزارش‌هایی را آماده کرده که در شورای پول واعتبار بررسی می‌شود.اما جهت گیری کلی افزایش در نرخ سود بانکی نیست اما ترمیم‌هایی در ساختار برخی محصولات باید انجام شود که از جمله آن ها می توان به اوراق مشارکت اشاره کرد تا بتواند با سایر نرخ‌های موجود در نظام بانکی متعادل شود.

سیف تاکید کرد: رقم سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها اکنون از 20 درصد بیشتر است و زمانی که اوراق مشارکت منتشر می کنیم جذابیت زیادی ندارد بنابراین برای افزایش این جذابیت و ایجاد تعادل در نرخ‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در دستور کار شورای پول واعتبار است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که مسلما تعدیل نرخ‌ها به معنای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نخواهد بود اضافه کرد:‌ اصل موضوع تعدیل نرخ‌ها است و به دنبال از بین بردن عدم تعادل هستیم.

از پتانسیل نظام بانکی برای رشد تولید استفاده می کنیم

وی در ادامه درباره بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و معوقات بانکی خاطرنشان کرد:مهمترین اقداماتی که در بانک مرکزی انجام می شود این است که جهت گیری ها در راستای مصوبات شورای پول واعتبار برای استفاده مناسب از تسهیلاتی که نظام بانکی می تواند پرداخت کند باشد.

سیف افزود: یکی از عمده‌ترین مصارف تسهیلات نظام بانکی مربوط به اجرای طرح مسکن مهر بوده است که جهت دهی مناسب و استفاده مناسب از آن نقدینگی می توانست آثار بسیار مثبتی را در اقتصاد داشته باشد امابه دلیل اشکالات موجود در حال حاضر سعی کردیم نیازهای مسکن مهر را کنترل کنیم و از پتانسیل ایجاد شده جهت رشد تولید استفاده کنیم.

افزایش تسهیلات خرید مسکن هنوز به بانک مرکزی ارائه نشده است

رییس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرداخت تسهیلات مسکن به میزان شش برابر ودیعه گفت: وزیر راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرده است اما هنوز این موضوع به بانک مرکزی ارائه نشده اما کارگروه مربوطه در حال کار کردن بر روی موضوع پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز است.

وی افزود: افزایش تسهیلات مسکن مراحلی دارد و آخرین مرحله این است که در شورای پول و اعتبار تصویب شود.آنچه که مسلم این است این موضوع خیلی زود رسانه‌ای شده است.

سیف درباره تاثیر افزایش تسهیلات خرید مسکن بر نقدینگی و تورم تصریح کرد: به دلیل تاثیر افزایش تسهیلات بر نقدینگی و تورم این موضوع باید بررسی و آثار آن از جنبه‌های مختلف مطالعه شود.

بانک‌ها تابع مصوبه بانک مرکزی درباره ساعت کاری هستند

وی درادامه درباره عدم رعایت مصوبه بانک مرکزی مبنی بر شروع کار بانک از ساعت 7:30 خاطرنشان کرد: آن طور که به خاطر دارم ساعت کار شروع بانک‌ها برای کارمندان 7:30 و برای ارائه سرویس به مشتریان از ساعت هشت است و آن طور که می دانم این موضوع در همه بانک‌ها اجرا می شود.

سیف گفت: همه بانک‌ها تابع این موضوع هستند وساعت کار جدیدی را تعریف نکرده‌اند اما برخی بانک‌ها از ساعت 7:30 به مشتریان سرویس می دهند.

ساماندهی صندوق‌های چند شعبه‌ای انجام می‌شود

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های چند شعبه‌ای تصریح کرد: برنامه پیشین بانک مرکزی فعلا انجام می‌شود.

کاهش نرخ ارز بعید نیست

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تا آخر سال امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد خاطرنشان کرد: نرخ ارز متناسب با شرایط بازار تغییر می کند و حتما این امکان وجود دارد که شاهد کاهش نرخ ارز باشیم و این موضوع بعید نیست.

سیف اضافه کرد: جهت گیری‌های اقتصادی آثاری را بر نرخ ارز در بازار خواهد گذاشت.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این که آیا ممکن است نرخ ارز از 3000 هزار تومان کمتر شود گفت: بحث ما تغییرات ناگهانی نرخ ارز است که عدم ثبات در اقتصاد ایجاد می کند. بنابراین اگر براساس منطق‌های اقتصادی نرخ ارز در بازار تعدیل شود از نظر ما مطلوب است و در واقع مطلوب این است که نرخ ارز پایین بیاید و هیچ کس مخالفتی با این موضوع ندارد.

وی تاکید کرد: زمانی که آن بحث درباره کف نرخ ارز مطرح شد هم کسی مخالفتی با کاهش نرخ ارز وجود نداشت و نگرانی‌هایی از سوی صادرکنندگان مطرح شده بود که براساس بررسی‌هایی که در بانک مرکزی انجام داده بودیم اعلام کردیم که بعید می دانیم نرخ ارز از 3000 کمتر شود اما اکنون وقتی جهت گیری‌های اقتصاد علامت‌های مثبتی را از خود نشان می دهد می تواند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.

بانک مرکزی تابع بازار ارز است اما از شوک ناگهانی جلوگیری می کند

وی در پاسخ به این سوال که رقم منطقی از نظر شما چقدر است اظهار کرد: رقمی را نمی توانیم اعلام کنیم اما براساس پارامترهایی که بررسی می‌شود تقریب‌هایی به دست می آید که آن را در بازار رصد می کنیم و همان طور که می‌دانید بانک مرکزی وظیفه دارد و مجری نظام شناور مدیریت شده باشد. لذا بانک مرکزی نیز از بازار تبعیت می‌کند و اگر یک خبر ناگهانی بخواهد شوک قیمتی ایجاد کند از آن ممانعت می‌کند.

سیف در پاسخ به این که آیا رقم ارز 2500 تومان است که از سوی برخی اعلام می‌شود خاطرنشان کرد: محاسبه دقیقی نداریم.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره برنامه بانک مرکزی برای تامین نیاز مردم به تسهیلات خرد گفت: به طور طبیعی براساس دستورالعمل‌های مصوبه شورای پول واعتبار که بانک‌ها ابلاغ شده است ، بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.

#COSMOS/SUSDT Pullback صعودی در روند رو به رشد در حال ظهور

#COSMOS/SUSDT Pullback صعودی در روند رو به رشد در حال ظهور

راه اندازی تجارت: شکل گیری روند صعودی احتمالی با ایجاد قیمت های بالاتر و پایین تر. قیمت 2 برابر در مقاومت 17 دلار رد شد. عقب نشینی نزدیک به حمایت 12.50-14.00 دلار می تواند نقطه ورود نوسانی باشد، با پتانسیل صعودی به منطقه مقاومت 17 دلاری. (هشدار قیمت تنظیم کنید). به عنوان یک روند: روند نزولی بر مبنای کوتاه مدت و میان مدت و خنثی بر مبنای بلندمدت. مومنتوم نزولی است (خط MACD زیر خط سیگنال MACD و RSI زیر 45 است). OBV (در حجم تعادل): مسطح است، نشان می دهد که حجم در روزهای بالا برابر با حجم در روزهای پایین است. از این رو، تقاضا از سوی خریداران و عرضه از سوی فروشندگان در تعادل هستند حمایت و مقاومت: نزدیکترین منطقه پشتیبانی 12.50 دلار و سپس 10.00 دلار است. نزدیکترین منطقه مقاومت 14.00 دلار (پشتیبانی قبلی)، سپس 17.00 دلار و 20.00 دلار است.

در مورد کازماس بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال کازماس با قیمت 13 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ATOM، قیمت کازماس ، تحلیل کازماس و اخبار کازماس را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.